(aukcija) Nabavka sjemenskih paketa za potrebe poljoprivrednih domaćinstava na području opštine Šipovo

Datum objave: 03.03.2021. 11:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

789-7-1-15-3-6/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ŠIPOVO
IDB/JIB 4401338950003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Milenko Trivunčić
Adresa Trg patrijarha srpskog Pavla broj 1
Poštanski broj 70270 Šipovo (sp bl)
Opština/Grad Šipovo
Telefon (050) 360-027
Faks (050) 371-637
Elektronska pošta javnenabavke@sipovo.net
Internet adresa www.sipovo.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Šipovo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sjemenskih paketa za potrebe poljoprivrednih domaćinstava na području opštine Šipovo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sjemenskih paketa za potrebe poljoprivrednih domaćinstava na području opštine Šipovo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 03111000-2Sjeme

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20512,82

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Šipovo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

rok izvršenja: 7 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Rok plaćanja: 15 dana

III 4. Ograničenja za učešće

DA, kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA, kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

NE

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

NE

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.3.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Šipovo, Trg patrijarha srpskog Pavla broj 1, soba broj 26,
Šipovo
Datum i vrijeme 16.3.2021. 12:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Milenko Trivunčić
Adresa Trg patrijarha srpskog Pavla broj 1
Poštanski broj 70270 Šipovo (sp bl)
Opština/Grad Šipovo
Telefon (050) 360-027
Faks (050) 371-637
Elektronska pošta javnenabavke@sipovo.net
Internet adresa www.sipovo.net

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
789-7-1-15-3-6/21
PODIJELI: