(aukcija) Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu

Datum objave: 08.03.2021. 12:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1353-7-1-27-3-47/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VOGOŠĆA
IDB/JIB 4200329360001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirza Čutura
Adresa Jošanička broj 80
Poštanski broj 71320 Vogošća (bhp sa)
Općina/Grad Vogošća
Telefon (033) 586-416
Faks (033) 586-416
Elektronska pošta javne.nabavke@vogosca.ba
Internet adresa www.vogosca.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Vogošća

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je nabavka sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (krompir, luk i đubrivo), u cilju podrške proizvodnji
povrtlarskih kultura na otvorenom

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03111700-9 Sjeme povrća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 2 TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23504,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke: šire područje općine Vogošća (adrese krajnjih korisnika). Roba koja je predmet ugovora će biti isporučivana
krajnjem korisniku (sa kojim će Općina Vogošća imati sklopljen ugovor/sporazum) u pakovanjima prema individualnim
potrebama svakog od korisnika

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke: najkasnije 20 dana od datuma potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Predmetna nabavka biće finansirana na osnovu Odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Vogošća za period od
01.01. - 31.03.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 45/20), ekonomski kod 614515-grant za razvoj
poljoprivrede

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Vogošća, ul Jošanička br. 80, Mala sala III sprat
Datum i vrijeme 18.03.2021. 12:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1353-7-1-27-3-47/21
PODIJELI: