(aukcija) Nabavka štampanog kancelarijskog materijala i ostalih usluga štamparija

Datum objave: 13.01.2020. 15:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2020.
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNI SUD U SOKOCU
IDB/JIB 4401594870009
Kontakt osoba Mladen Bašević
Adresa Cara Lazara bb
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-113
Faks (057) 448-113
Elektronska pošta ossud-sokolac@pravosudje.ba
Internet adresa ossud-sokolac.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Sokolac

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka štampanog kancelarijskog materijala i ostale usluge štamparija

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka štampanog kancelarijskog materijala i ostale usluge štamparija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukcesivna isporuka na godišnjem nivou.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17430,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovni sud u Sokocu

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godina dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Odgođeno plaćanje putem trezora do godinu dana, a prema prilivu raspoloživih sredstava u budžetu.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.1.2020. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.1.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Osnovni sud u Sokocu, ulica Cara Lazara bb, soba broj 40


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mladen Bašević
Adresa Cara Lazara bb
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-113
Faks (057) 448-113
Elektronska pošta ossud-sokolac@pravosudje.ba
Internet adresa ossud-sokolac.pravosudje.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Mladen Bašević
Adresa Cara Lazara bb
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-113
Faks (057) 448-113
Elektronska pošta ossud-sokolac@pravosudje.ba
Internet adresa ossud-sokolac.pravosudje.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2639-7-1-1-3-1/20
PODIJELI: