(aukcija) Nabavka svježeg telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa

Datum objave: 12.02.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

24650-1-1-34-3-17/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA
IDB/JIB 4404495230005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Renata Lauš-Pjanić
Adresa Miloša Obilića broj 44
Poštanski broj 71123 Sarajevo (bhp sa)
Općina/Grad Istočna Ilidža (Istočno Sarajevo)
Telefon (033) 281-596
Faks (033) 223-504
Elektronička pošta drzavni.zatvorbih@mpr.gov.ba
Internet adresa www.mpr.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

420000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava svježeg telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava svježeg telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15111000-9 Goveđe i teleće meso


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

491.400,00 KM sa PDV-om

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za izvršenje krivičnih/kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera
Miloša Obilića 44.
Istočno Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetaciji.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 31.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Miloša Obilića 44. Istočno Sarajevo
Datum i vrijeme 31.03.2021. 11:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Institute for execution of criminal sanctions , detention and other measures of
Bosnia and Herzegovina
UIN 4404495230005
Contact person Renata Lauš-Pjanić
Address Miloša Obilića broj 44
Postal code 71123 Sarajevo (bhp sa)
Municipality/City Istočna Ilidža (Istočno Sarajevo)
Telephone (033) 281-596
Fax number (033) 223-504
Email address drzavni.zatvorbih@mpr.gov.ba
Website address www.mpr.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Goods, Purchase

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of frech veal and lamb meat


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 15111000-9 Bovine meat


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
491.400,00 KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

30.3.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 31.3.2021. 10:00:00
Address and place Miloša Obilića 44. Istočno Sarajevo

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
24650-1-1-34-3-17/21
PODIJELI: