(aukcija) Nabavka tonera i punjenja za pisače, fax aparate i aparate za kopiranje, tiskanice, obrasci, djelovodnici, zapisnici i ostali tiskani materijal, uredski materijal

Datum objave: 08.01.2020. 11:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.01.2020.OBAVIJEST O NABAVI

1152-1-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv STRUČNE SLUŽBE VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
IDB/JIB 4281098220007
Kontakt osoba Adi Duran
Adresa Stjepana II Kotromanića bb
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 200-035
Faks (034) 200-903
Elektronička pošta tv@vladahbz.com
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Da

I 6.a. Ugovorna tijela koja sudjeluju u zajedničkoj nabavi
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 STRUČNE SLUŽBE VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281098220007
2 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10 4281001910004
3 MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA HBŽ 4281097170006
4 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097500006
5 MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097410007
6 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 4281097680004
7 MINISTARSTVO FINANCIJA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097760008
8 URED PREDSJEDNIKA VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281127180001
9 URED ZA ZAKONODAVSTVO 4281096950008
10 UPRAVA ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA TOMISLAVGRAD 4281065300005
11 UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281096870004
12 UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097090002
13 UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281195260005
14 UPRAVA ZA CESTE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281208850001
15 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281092370007
16 SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPNIJE 4281170510007


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zajednička javna nabava za tijela uprave Hercegbosanske županije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zajednička javna nabava roba za tijela uprave Hercegbosanske županije; toneri i punjenja za pisače, fax aparate i aparate za
kopiranje; tiskanice, obrasci, djelovodnici, zapisnici i ostali tiskani materijal; uredski materijal.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Tiskani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 30125110-5 Toner za laserske pisače/faksimil uređaje
  30125120-8 Toner za fotokopirne strojeve
Dodatni predmet(i) 22900000-9 Razni tiskani materijal
  30192000-1 Uredske potrepštine
  22600000-6 Tinta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Proračunsko financiranje. Ugovora tijela će račune plaćati u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa za
uredno isporučenu robu.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

19.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 24.2.2020. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.2.2020. 12:30:00
Adresa i mjesto Stjepana II Kotromanića bb, 80101 Livno


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Toner za laserske pisače/faksimil uređaje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zajednička javna nabava tonera i punjenja za pisače, fax aparate i aparate za kopiranje.

I 3. Ugovorna tijela koja sudjeluju u zajedničkoj nabavi

 

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 STRUČNE SLUŽBE VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281098220007
2 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10 4281001910004
3 MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA HBŽ 4281097170006
4 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097500006
5 MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097410007
6 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 4281097680004
7 MINISTARSTVO FINANCIJA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097760008
8 URED PREDSJEDNIKA VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281127180001
9 URED ZA ZAKONODAVSTVO 4281096950008
10 UPRAVA ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA TOMISLAVGRAD 4281065300005
11 UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281096870004
12 UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097090002
13 UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281195260005
14 UPRAVA ZA CESTE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281208850001
15 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281092370007
16 SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPNIJE 4281170510007


II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Tiskani materijal i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u točki 2.2. TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

65000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 (jedna) godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u točki 2.5.1. TD


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zajednička javna nabava tiskanica, obrazaca, djelovodnika, zapisnika i ostalog tiskanog materijala.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tiskanice, obrasci, djelovodnici, zapisnici i ostali tiskani materijal.

I 3. Ugovorna tijela koja sudjeluju u zajedničkoj nabavi

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 STRUČNE SLUŽBE VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281098220007
2 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10 4281001910004
3 MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA HBŽ 4281097170006
4 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097500006
5 MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097410007
6 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 4281097680004
7 MINISTARSTVO FINANCIJA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097760008
8 URED PREDSJEDNIKA VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281127180001
9 URED ZA ZAKONODAVSTVO 4281096950008
10 UPRAVA ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA TOMISLAVGRAD 4281065300005
11 UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281096870004
12 UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097090002
13 UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281195260005
14 UPRAVA ZA CESTE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281208850001
15 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281092370007
16 SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPNIJE 4281170510007


II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Tiskani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22900000-9 Razni tiskani materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u točki 2.2. TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

125000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 (jedna) godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u točki 2.5.1. TD


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zajednička javna nabava uredskog materijala.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u Lot 3 TD

I 3. Ugovorna tijela koja sudjeluju u zajedničkoj nabavi

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 STRUČNE SLUŽBE VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281098220007
2 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10 4281001910004
3 MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA HBŽ 4281097170006
4 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097500006
5 MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097410007
6 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA, OBNOVE, PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 4281097680004
7 MINISTARSTVO FINANCIJA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097760008
8 URED PREDSJEDNIKA VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281127180001
9 URED ZA ZAKONODAVSTVO 4281096950008
10 UPRAVA ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA TOMISLAVGRAD 4281065300005
11 UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281096870004
12 UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281097090002
13 UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281195260005
14 UPRAVA ZA CESTE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281208850001
15 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 4281092370007
16 SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE HERCEGBOSANSKE ŽUPNIJE 4281170510007


II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Tiskani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 30192000-1 Uredske potrepštine


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u točki 2.2. TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 (jedna) godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u točki 2.5.1. TD


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Internal Affairs C10, Ministry of Science, Education, Culture and
Sport of C10, Ministry of Economy C10, Ministry of Labour, Health, Social Care
and Displaced of C10, Ministry of Building, Reconstruction, Spatial Planning and
Environment Protection, Ministry of Finances, Office of the Prime Minister of
C10, Office for the Legislation C10, Administrations for War Veterans and
Dissabled; Geodetic and Property Law; Civil Protection, Inspections and Roads,
Directorate for Commodity Reserves, Service for Public Relations, Competent
Services of the Government of C10
UIN 4281098220007
Contact person Adi Duran
Address Stjepana II Kotromanića bb
Postal code 80101 Livno (hp mo)
Municipality/City Livno
Telephone (034) 200-035
Fax number (034) 200-903
Email address tv@vladahbz.com
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Canton 10

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Goods, Purchase

II 1.b. Description of the object of the contract

Common public procurement for the Institutions of C 10

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 22000000-0 Printed matter and related products
30125110-5 Toner for laser printers/fax machines
30125120-8 Toner for photocopiers
Additional object(s) 22900000-9 Miscellaneous printed matter
30192000-1 Office supplies
22600000-6 Ink

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

As under line 2.2 of the Tender dossier

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

19.2.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 24.2.2020. 12:00:00
Address and place Stjepana II Kotromanica bb, 80101 Livno, BiH

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1152-1-1-1-3-1/20
PODIJELI:
 • DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE HB ŽUPANIJE Livno - Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno

 • MINISTARSTVO FINANCIJA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE - Kralja Zvonimira 80240 TOMISLAVGRAD

 • Ministarstvo gospodarstva Vlade Hercegbosanske županije Livno - Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno

 • Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije/kantona Livno - Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno

 • Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske Županije Tomislavgrad - Zvonimirova BB 80240 Tomislavgrad

 • Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ Livno - Stjepana II. Kotromanića bb 80101 Livno

 • MUP HŽB Livno - Silvije Strahomir Kranjćević 8 80101 Livno

 • SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE HBŽ Livno - Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno

 • UPRAVA CIVILNE ZASTITE LIVNO - LIVNO STJEPANA DRUGOG KOTROMANICA BB 80101 Livno

 • Uprava za ceste Hercegbosanske županije Livno - Matice hrvatske bb 80101 Livno

 • Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Livno - OBRTNIČKA 1 80101 Livno

 • UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE HB ŽUPANIJE Livno - Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno

 • Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata Tomislavgrad - Kralja Zvonimira bb 80240 Tomislavgrad

 • Ured predsjednika Vlade Hercegbosanske županije Livno - Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno

 • URED ZA ZAKONODAVSTVO HBŽ Livno - Stjepana II Kotromanića bb 80101 Livno

 • Vlada Hercegbosanske županije Livno - Stjepana II. Kotromanića bb 80101 Livno