(aukcija) Nabavka toplih i hladnih napitaka

Datum objave: 05.07.2017. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1116-1-1-17-3-11/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TUZLANSKI KANTON URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA
IDB/JIB 4209421180009
Kontakt osoba Adnan Hadžić
Adresa Slatina broj 2
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-320
Faks (035) 369-320
Elektronska pošta uzpvtk@tk.kim.ba
Internet adresa www.tk.kim.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Da

I 6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 TUZLANSKI KANTON URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA 4209421180009
2 KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA 4209792080007
3 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA GRAČANICA 4209347270009
4 JU GIMNAZIJA LUKAVAC LUKAVAC 4209234070003
5 MINISTARSTVO FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA 4209418980002
6 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE TUZLANSKOG KANTONA 4209420370009
7 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TUZLA 4209173000007
8 OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA 4209439630001
9 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA 4209271350008
10 MINISTARSTVO OBAZOVANJA, NAUKE, KULTURE U SPORTA TUZLANSKOG KANTONA 4 4209419790002
11 KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLANSKOG KANTONA TUZLA 4 4209349720001
12 TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA 4 4209420290005
13 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ˝SLADNA˝ SLADNA 4 4209334450008
14 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA TURIJA 4 4209288830003
15 URED PREMIJERA TUZLANSKOG KANTONA 4 4210033360001
16 JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA ŽIVINICE 4 4209271940000
17 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA MEJDAN TUZLA 4 4209180630008
18 JU OŠ Dobošnica 4 4209274880008
19 URED VLADE TUZLANSKOG KANTONA 4 4210033280008
20 MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA 4 4209419950000
21 URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE TUZLANSKOG KANTONA 4 4209673150005
22 JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla 4 4209115650000
23 Javna ustanova Osnovna škola Musa ćazim Ćatić Zelinja Donja 4 4209183490002
24 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA 4 4209419520005
25 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA HASAN KIKIĆ GRADAČAC 4 4209150300003
26 MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA TUZLANSKOG KANTONA 4 4209419440001
27 JAVNA USTANOVA SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA 4 4209331350002
28 JU OSNOVNA ŠKOLA SAPNA 4 4209151610006
29 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''GNOJNICA'' LUKAVAC 4 4209315150001
30 OPĆINSKI SUD LUKAVAC 4 4210089070006
31 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA KREKA TUZLA 4 4209193290001
32 JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA 4 4209334700004
33 KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU 4 4209091880009
34 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA LUKAVAC MJESTO LUKAVAC 4 4209264650004
35 JU OŠ Hamdija Kreševljaković Kamberi Gradačac 4 4209076140007
37 JU OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac 4 4209531520000
38 JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KALESIJA 4 4209333720001
39 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 4 4209419010007
40 Javna ustanova Osnovna škola Vražići Vražići 4 4209147260009
41 JU O.Š. ŽIVINE GORNJE 4 4209148150002
42 JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA ŽIVINICE 4 4209681920006
43 Javna ustanova Prva osnovna škola Srebrenik 4 4209359790008
44 KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI TUZLA 4 4209525550002
45 KOMISIJA ZA KONCESIJE TUZLANSKOG KANTONA 4 4209726370002
46 JU OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA ŠPIONICA-SREBRENIK 4 4209385010002
47 OPĆINSKI SUD GRADAČAC 4 4209067580002
48 JU OŠ SEONA 4 4209254690008
49 JU OŠ Dr.Safvet-beg Bašagić Gradačac 4 4209149710001
50 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA VIŠĆA 4 4209463340006
51 JU MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTRO-MAŠINSKA ŠKOLA LUKAVAC 4 4209142890004
52 JAVNA USTANOVA OSNOVNA Š KOLA PURAČIĆ 4 4209211880008
53 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA PROKOSOVIĆI 4 4209211960001
54 JU OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠJE 4 4209149980009
55 OPĆINSKI SUD BANOVIĆI 4 4210089150000
56 Javna ustanova Osnovna škola ''Miladije'' u Tuzli 4 4209115490002
57 MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK TK 4 4209420450002
58 JUMS EKONOMSKO HEMIJSKA ŠKOLA LUKAVAC 4 4209226210009
59 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE 4 4209517290000
60 JU OS TRESTENICA 4 4209313450008
61 JU OŠ JALA TUZLA 4 4209197870002
62 JUOŠ NOVI GRAD TUZLA 4 4209174230006
63 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BREŠKE 4 4209148820008
64 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BAŠIGOVCI 4 4209822170006
65 JU OŠ HUMCI HUMCI 4 4209147930004
66 JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA MEŠA SELIMOVIĆ TUZLA 4 4209412190000
67 OPĆINSKI SUD U GRAČANICI 4 4209324570005
68 OPĆINSKI SUD TUZLA 4 4209391920002
69 JU Druga osnovna škola Živinice 4 4209346110008
70 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA SIMIN HAN 4 4209149390007
71 JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BANOVIĆI 4 4209340000006
73 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA RAINCI GORNJI 4 4209410570000
74 JU ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA U PSIHIČKOM I TJELESNOM 4 RAZVOJU 4209064210000
75 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA TEOČAK 4 4209273130005
76 TUZLANSKI KANTON KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE TUZLA 4 4209420880007
77 JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla 4 4209228000001
78 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BANOVIĆI SELO BANOVIĆI 4 4209227880008
79 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA KALESIJA 4 4209401660004
80 JU Gimnazija Mustafa Novalić Gradačac 4 4209377000006
81 JU MSS DOBOJ ISTOK 4 4209282470005
82 Javna ustanova Osnovna škola Tojšići Tojšići - Kalesija 4 4209507810005
83 Javna ustanova Druga osnovna škola u Srebreniku 4 4209359100001
84 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA VUKOVIJE 4 4209499290005
85 JU OŠ Pazar 4 4209155100002
86 JU SREDNJA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA TUZLA 4 4210078620004
87 JU OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak Srnice Donje 4 4209267080004
88 JU OŠ Hasan Kikić Gradačac 4 4209047120005
89 JU OSNOVNA ŠKOLA PASCI PASCI 4 4209269880008
90 JU OŠ Centar Tuzla 4 4209008810002
91 JUOŠ Edhem Mulabdić Donja Međiđa Gradačac 4 4209234150007
92 JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA SAPNA 4 4209607520004
93 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA 4 4209418800004
94 Javna ustanova Osnovna škola ''memići'' Memići - Kalesija 4 4209521210002
95 JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA TUZLA 4 4209186160003
96 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ČELIĆ 4 4209429910006
97 JU OŠ Gornja Orahovica 4 4209230160008
98 Javna ustanova osnovna škola Lukavac Grad Lukavac 4 4209265460004
99 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVIK 4 4209531440006
100 JU OŠ HASAN KIKIĆ GRAČANICA 42 4209414990003
101 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA DUBOKI POTOK 42 4209378820007
102 JU Turističko-ugostiteljska škola 42 4209050690009
103 JU OŠ DŽAKULE 42 4209231480006
104 JAVNA USTANOVA SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA TUZLA 42 4209011280006
105 JU Osnovna škola Malešići Malešići 42 4209229660005
106 JU OŠ Lukavica 42 4209233930009
108 Javna ustanova Druga osnovna škola Gračanica 42 4209232960001
109 JU OŠ Doborovci Doborovci-Gračanica 42 4209230670006
110 JU GIMNAZIJA DR.MUSTAFA KAMARIĆ GRAČANICA 42 4209046310005
111 Javna ustanova Osnovna škola Grivice Banovići 42 4209345650009
112 JU Osnovna škola Brijesnica 42 4209148310000
113 MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA 42 4209420530006
114 JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla 42 4209457020008
115 JU OŠ KLOKOTNICA 42 4209254340007
116 PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA 42 4209419870006
117 JU OSNOVNA ŠKOLA BANOVIĆI BANOVIĆI 42 4209314690002
118 KANTONALNO PRAVOBRANILIŠTVO TUZLA 42 4209384120009
119 J U OSNOVNA ŠKOLA TINJA U TINJI 42 4209183220005
120 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''RAPATNICA'' 42 4209338790008
121 JU OSNOVNA SKOLA POLJICE 42 4209202200002
122 JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA SREBRENIK 42 4209424010007
123 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽIVINICE 42 4209312560004
124 JU OŠ Stjepan Polje , Stjepan Polje - Gračanica 42 4209402120003
125 JU OŠ MIRIČINA 42 4209231130005
126 Javna ustanova Osnovna škola Tušanj Tuzla 42 4209155010003
127 JAVNA USTANOVA GIMNAZIJA ISMET MUJEZINOVIĆ TUZLA 42 4209147340002
128 JU OŠ Gornja Tuzla 42 4209269290006
129 JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla 42 4209056620002
130 JU OŠ SLAVINOVIĆI 42 4209182500004
131 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEOČAK 42 4209079910008
132 Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla 42 4209948360005
133 OPĆINSKI SUD U KALESIJI 42 4209337630007
134 KANTONALNI SUD U TUZLI 42 4209394940004
135 JU OŠ ORAHOVICA 42 4209233770001


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

169981,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka toplih i hladnih napitaka


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka toplih i hladnih napitaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15982000-5 Bezalkoholni osvježavajući napici
Dodatni predmet(i) 15321000-4 Voćni sokovi
  15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

169.981,00 KM bez PDV-a

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko adrese ugovornih organa na području Tuzlanskog kantona

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

25.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.7.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.7.2017. 11:15:00
Adresa i mjesto Rudarska 57, Tuzla


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Adnan Hadžić
Adresa Rudarska 57
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-304
Faks (035) 369-320
Elektronska pošta adnanh@tk.kim.ba
Internet adresa www.vladatk.kim.ba

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1116-1-1-17-3-11/17
PODIJELI: