(aukcija) Nabavka transformatorskih stanica

Datum objave: 14.07.2017. 11:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1404-1-1-102-3-44/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400014500009
Kontakt osoba Dragica Ristić, Igor Todorović, Branko Goganović i Siniša Lazić
Adresa Nikole Pašića 77
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 209-700
Faks (053) 241-344
Elektronska pošta info@elektrodoboj.net
Internet adresa www.elektrodoboj.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

950000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka transformatorskih stanica

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka transformatorskih stanica sve detaljno u TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45232221-7 Transformatorska podstanica


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Registracija u profesionalnim ili registrima nadležnog organa zemlje radi dokazivanja prava obavljanja
djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U pogledu člana 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako dobavljač ne ispuni sledeće minimalne kriterije:
a) poslovni prihod u 2016. godini ne smije biti manji od dvostrukog iznosa procijenjene vrijednosti pojedinog
Lota za koje se podnosi ponuda.
b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.8.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Upravna zgrada Ugovornog organa, ul. Nikole Pašića 77, 74000 Doboj

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo sa zvaničnog portala za javne nabavke u BiH, u elektronskoj formi
i bez plaćanja naknade.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1–Nabavka transformatorske stanice 10/0,4 kV snage 1000 kVA i SN opreme

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Transformatorske stanice 10/0,4 kV snage 1000 kVA i SN oprema - detaljno u TD.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232221-7 Transformatorska podstanica

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

875000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuku robe izvršiti na centralno skladište naručioca u Doboju, a na zahtjev naručioca na skladišta radnih
jedinica Teslić, Modriča, Derventa, Šamac i Brod - detaljno u TD.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2–Nabavka transformatorske stanice 10/0,4 kV snage 630 kVA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Transformatorske stanice 10/0,4 kV snage 630 kVA sve detaljno u TD.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232221-7 Transformatorska podstanica

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno u TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

75000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuku robe izvršiti na centralno skladište naručioca u Doboju, a na zahtjev naručioca na skladišta radnih
jedinica Teslić, Modriča, Derventa, Šamac i Brod - detaljno u TD.INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboj
UIN 4400014500009
Contact person Dragica Ristić, Siniša Lazić, Igor Todorović and Branko Goganović
Address Nikole Pašića 77
Postal code 74000 Doboj (sp bl)
Municipality/City Doboj
Telephone (053) 209-700
Fax number (053) 241-344
Email address info@elektrodoboj.net
Website address www.elektrodoboj.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Purchase of transformer stations

II 1.b. Description of the object of the contract

Various types of transformer stations

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 45000000-7 Construction work
Additional object(s) 45232221-7 Transformer substation

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Procurment is divided in two Lots, and all quantities are given in tender documentation.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

21.8.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 31.8.2017. 11:00:00
Address and place Nikole Pasica 77, 74000 Doboj

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender documentation is obtainable only from official potral for Public procurement in BiH.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1404-1-1-102-3-44/17
PODIJELI: