(aukcija) Nabavka uglja za potrebe općine

Datum objave: 08.02.2021. 15:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

306-7-1-12-3-4/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ČELIĆ
IDB/JIB 4209424870006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Općina Čelić
Adresa Alije Izetbegovića 60-II
Poštanski broj 75246 Čelić (bhp sa)
Općina/Grad Čelić
Telefon (035) 668-650
Faks (035) 668-672
Elektronska pošta administrator@opcinacelic.com
Internet adresa www.opcinacelic.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Čelić

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uglja za potrebe općine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uglja za potrebe općine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111100-1 Ugalj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa specifikacijama

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4062,50

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja ugovora pa do isporuke ukupno ugovorene količine robe

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa nacrtom Ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.02.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Čelić, Alije Izetbegovića 60-2, Mala sala III sprat, kancelarija br. 314
Datum i vrijeme 22.02.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

035/660-894, 035/668-653

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
306-7-1-12-3-4/21
PODIJELI: