(aukcija) Nabavka, ugradnja i puštanje u rad toplotne pumpe

Datum objave: 14.07.2017. 11:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

87-7-1-89-3-72/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
IDB/JIB 4400379180003
Kontakt osoba Sonja Grgić
Adresa Srpske vojske 53
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 415-111
Faks (055) 415-190
Elektronska pošta domzdravljabijeljina@gmail.com
Internet adresa www.dzbijeljina.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka, ugradnja i puštanje u rad toplotne pumpe.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka , ugradnja i puštanje u rad toplotne pumpe za grianje i hlađenje.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42511110-5 Dizalice toplote


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 kom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Bijeljina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskom dokumentu.

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskom dokumentu.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskom dokumentu.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskom dokumentu.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskom dokumentu.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2017. 10:30:00
Adresa i mjesto Dom zdravlja Bijeljina, Srpske vojske broj 53, Bijeljina.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
87-7-1-89-3-72/17
PODIJELI: