(aukcija) Nabavka ulja, maziva i tečnosti

Datum objave: 27.07.2017. 15:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

113-7-1-43-3-60/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200351290009
Kontakt osoba Ergin Osmić
Adresa Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 408-056
Faks (033) 408-057
Elektronska pošta ergin.osmic@bhrt.ba
Internet adresa www.bhrt.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ulja, maziva i tečnosti


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ulja, maziva i tečnosti (motorna ulja, ulja za kočnice, ulja za hidrauliku, ulja za mjenjače, tečnost za rashlađivanje
motora, tekućina za šoferšajbu...) za motorna vozila u voznom parku ugovornog organa Radiotelevizije Bosne i Hercegovine


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09211100-2 Motorna ulja
Dodatni predmet(i) 09211650-2 Ulja za kočnice
  09211600-7 Ulja za upotrebu u hidrauličnim sistemima i za druge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.8.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.8.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000
Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

- Ponude se dostavljaju u dva primjerka, i to u originalu i fotokopiji;
- Tenderska dokumentacija dostupna je isključivo na portalu javnih nabavki: www.ejn.gov.ba.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
113-7-1-43-3-60/17
PODIJELI: