(aukcija) Nabavka usluga čišćenja i održavanja Područnih ureda

Datum objave: 02.03.2021. 13:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

495-7-2-37-3-24/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE/KANTONA
IDB/JIB 4227175700004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Anita Musa
Adresa Dubrovačka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 355-265
Faks (036) 355-251
Elektronička pošta anita.musa@zzo.ba
Internet adresa www.zzo.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga čišćenja i održavanja Područnih ureda Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske
županije/kantona

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga čišćenja i održavanja Područnih ureda Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske
županije/kantona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90919200-4 Usluge čišćenja ureda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područni ured Mostar, Ulica Braće Fejića 56 i izdvojeni šalter Zavoda u Ulici Bulevar narodne revolucije; Područni ured
Konjic, Trg Državnosti bb; Područni ured Jablanica, Ul.Branilaca grada 60; Područni ured Prozor-Rama, Kralja Tomislava bb;
Područni ured Stolac, Banovinska bb; Područni ured Čapljina, Ruđera Boškovića bb; Područni ured Čitluk,Trg Stjepana Radića
3 i drugi objekti Zavoda po potrebi (Neum, Ravno, Sjedište)

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 17.03.2021. 09:50

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, Dubrovačka bb, Mostar
Datum i vrijeme 17.03.2021. 10:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
495-7-2-37-3-24/21
PODIJELI: