(aukcija) Nabavka usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije i preventivne epidemiološke dezinfekcije

Datum objave: 05.03.2021. 15:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1370-7-2-192-3-109/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba/Služba za kontakt MIRNESA MAŠIĆ
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks (033) 278-366
Elektronska pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15980,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga – deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija i preventivna epidemiološka dezinfekcija

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga – deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija i preventivna epidemiološka dezinfekcija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtjeva se

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ul. Mehmeda Spahe br.3, 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 12.03.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – usluge preventivne epidemiološke dezifekcije za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – usluge preventivne epidemiološke dezifekcije za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne jedinice
Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne jedinice
Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 – usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne jedinice
Mostar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 – usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne jedinice
Mostar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

640,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 – usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije i preventivne epidemiološke dezinfekcije za potrebe Filijale Centralne
banke Bosne i Hercegovine na Palama

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 – usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije i preventivne epidemiološke dezinfekcije za potrebe Filijale Centralne
banke Bosne i Hercegovine na Palama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pale

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 – usluge deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije i preventivne epidemiološke dezinfekcije za potrebe Glavne banke
Republike Srpske Centralne banke BiH

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 – usluge deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije i preventivne epidemiološke dezinfekcije za potrebe Glavne banke
Republike Srpske Centralne banke BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2560,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 – usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije i preventivne epidemiološke dezinfekcije za potrebe Centralne banke
Bosne i Hercegovine Filijale Brčko

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 – usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije i preventivne epidemiološke dezinfekcije za potrebe Centralne banke
Bosne i Hercegovine Filijale Brčko

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

680,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.03.2021. 13:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1370-7-2-192-3-109/21
PODIJELI: