(aukcija) Nabavka usluga fizičkog i tehničkog obezbjeđenja (zaštite) lica i imovine

Datum objave: 04.03.2021. 15:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

865-1-2-43-3-5/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA
IDB/JIB 4201141000004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ivan Cvjetković
Adresa Branislava Đurđeva 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-578
Faks (033) 250-571
Elektronička pošta nabavke@imvzs.ba
Internet adresa www.imvzs.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

87000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga - fizičko i tehničko obezbjeđenje (zaštita) lica i imovine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga - fizičko i tehničko obezbjeđenje (zaštita) lica i imovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79713000-5 Čuvarske službe
Dodatni predmet(i) 79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u TD dokumentaciji - fizička zaštita okvirno 10.700 sati a tehnička zaštita tijekom godine

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U prostorijama Ugovornog organa u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Mostaru, Bihaću i Livnu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAo u TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 07.04.2021. 14:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja - Branislava Đurđeva 12
Sarajevo
Datum i vrijeme 07.04.2021. 14:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sva pitanja i odgovori u vezi pojašnjenja TD postavljaju se preko sustava E-nabavke


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Ivan Cvjetković
Adresa Branislava Đurđeva 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-578
Faks (033) 250-571
Elektronička pošta sekretar@imvzs.ba
Internet adresa www.imvzs.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Ivan Cvjetković
Adresa Branislava Đurđeva 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-578
Faks (033) 250-571
Elektronička pošta sekretar@imvzs.ba
Internet adresa www.imvzs.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
865-1-2-43-3-5/21
PODIJELI: