(aukcija) Nabavka usluga ISP-a (internet servis provajdera)

Datum objave: 02.03.2021. 10:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1179-7-2-46-3-69/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP KOMUNALNO BRČKO DOO
IDB/JIB 4600244130005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Enes Abidović
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14200,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge ISP-a (internet servis provajdera)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge ISP-a (internet servis provajdera)14200

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
Dodatni predmet(i) 72411000-4 Provajderi internetske usluge (ISP)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

TD se može preuzeti besplatno na stranici ejn.gov.ba

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljno opisano u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno opisano u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno opisano u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno opisano u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.03.2021. 12:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Tina Ujevića 66, Brčko
Datum i vrijeme 16.03.2021. 13:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Enes Abidović
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Enes Abidović
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT-1 Usluge ISP-a (Internet servis provajder) Centralna lokacija, stara upravna zgrada

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljne opisano u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Studenska 13, Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.03.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT-2 Usluge ISP-a (internet servis provajdera) PSC

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PSC, Ciglana bb, Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.03.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT-3 Usluge ISP-a (internet servis provajdera), McGowern

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detalj opis u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

McGawern, Brka bb, Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.03.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.03.2021. 13:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1179-7-2-46-3-69/21
PODIJELI: