(aukcija) Nabavka usluga ispisa

Datum objave: 31.12.2019. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

475-1-2-136-3-185/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv „VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA - URED
ZA JAVNE NABAVE ZA POTREBE KORISNIKA PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA
BOSNA/ SREDNJOBOSANSKOG KANTONA“
IDB/JIB 4236135650003
Kontakt osoba Sifet Dervić
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 335-050
Faks (030) 335-049
Elektronska pošta nabava@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Da

I 6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 „VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA - URED ZA JAVNE NABAVE ZA POTREBE KORISNIKA PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/ SREDNJOBOSANSKOG KANTONA“ 4236135650003
2 JAVNA USTANOVA ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA TORLAKOVAC - DONJI VAKUF 4236281800009
3 J U DRUGA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO 4236156060001
4 KANTONALNA UPRAVA ZA BRANIOCE 4236278840008
5 KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BUGOJNO 4236282440006
6 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA SBK/KSB 4236285200006
7 KANTONALNI ARHIV TRAVNIK 4236138590001
8 KANTONALNI SUD U NOVOM TRAVNIKU 4236297800009
9 KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU KULTURNO- HISTORIJSKOG NASLJEĐA 4236282360002
10 KANTONALNO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO/PRAVOBRANITELJSTVO 4236213550002
11 KANTONALNO TUŽILAŠTVO SBK 4236297710000
12 KŠC PETAR BARBARIĆ GIMNAZIJA TRAVNIK 4236203240005
13 KŠC PETAR BARBARIĆ - OSNOVNA ŠKOLA TRAVNIK 4236203590006
14 KSB/SBK MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANSIJA 4236283840008
15 MINISTARSTVO PROSVJETE,ZNANOSTI,KULTURE I ŠPORTA SBK 4236289960005
16 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE TRAVNIK 4236282520000
17 MINISTRASTVO PRIVREDE SBK 4236283090009
18 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA 4236329000000
19 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SBK/KSB 4236202350001
20 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE SBK/KSB 4236283250006
21 MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA TRAVNIK 4236123210008
22 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BUGOJNO 4236156490006
23 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA DONJI VAKUF 4236109650003
24 JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA GORNJI VAKUF 4236110070002
25 MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA 4236109220009
26 MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA 4236178380000
27 JU MSŠ TRAVNIK 4236132470004
28 MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA VITEZ 4236238970006
29 MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK 4236188930008
30 OPĆINSKI SUD U BUGOJNU 4236298440006
31 OPĆINSKI SUD U JAJCU 4236572360006
32 OPĆINSKI SUD U KISELJAKU 4236298520000
33 OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU 4236183030009
34 OSNOVNA ŠKOLA 13. RUJAN JAJCE 4236186130004
35 OŠ BERTA KUČERA JAJCE 4236121600003
36 OSNOVNA ŠKOLA BILA 4236199890008
37 OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA JEZERČIĆ DIVIČANI-JAJCE 4236186300007
38 OSNOVNA ŠKOLA BRESTOVSKO 4236214790007
39 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''BRISTOVI'' BUGOJNO 4236192020008
40 OSNOVNA ŠKOLA BUSOVAČA 4236109140005
41 JU OSNOVNA ŠKOLA DOLAC 4236109730007
42 OŠ'' DR. BORIS ĆORIĆ '' 4236239270008
43 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA DRVETINE , BUGOJNO 4236155760000
44 OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVICA 4236199380000
45 JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVICA PREOČICA VITEZ 4236220250006
46 OS EDHEM MULABDIĆ 4236197920007
47 OSNOVNA ŠKOLA FRA MARIJAN ŠUNJIĆ 4236220500002
48 OŠ GORNJI VAKUF 4236137780001
49 JU OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA 4236156140005
50 OSNOVNA ŠKOLA GROMILJAK 4236197760000
51 JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA GUČA GORA 4236163270003
52 JU OSNOVNA ŠKOLA HAN BILA 4236161650003
53 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA HASAN KJAFIJA PRUŠAK PRUSAC 4236113680006
54 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ GOJEVIĆI - FOJNICA 4236248770005
55 J.U. OSNOVNA ŠKOLA JAJCE 4236649920000
56 OSNOVNA ŠKOLA KAĆUNI 4236115890008
57 OŠ KALIBUNAE TRAVNIK 4236155840003
58 OSNOVNA ŠKOLA KAONIK 4236113250001
59 OSNOVNA ŠKOLA ''KARAULA'' KARAULA 4236110150006
60 OSNOVNA ŠKOLA ''KISELJAK'' 4236102990003
61 OSNOVNA ŠKOLA KISELJAK 1 BILALOVAC 4236220090009
62 OSNOVNA ŠKOLA ,, KISELJAK 2,, ZABRĐE 4236059880002
63 OSNOVNA ŠKOLA LEPENICA 4236214950004
64 OSNOVNA ŠKOLA MEHMEDALIJA MAK DIZDAR VODOVOD 4236183460003
65 OSNOVNA ŠKOLA MEHURIĆI 4236142860005
66 OŠ MUHSIN RIZVIĆ FOJNICA 4236155250001
67 JU OSNOVNA ŠKOLA MUSA ĆAZIM ĆATIĆ TRENICA, NOVI TRAVNIK 4236183540007
68 OSNOVNA ŠKOLA NOVA BILA 4236109570000
70 JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA PAJIĆ POLJE 4236108760000
71 OSNOVNA ŠKOLA SAFVET-BEG BAŠAGIĆ 4236181680006
72 JU OŠ TRAVNIK 4236108840003
73 JU OSNOVNA ŠKOLA TURBE 4236225210002
74 OSNOVNA ŠKOLA USKOPLJE 4236113500008
75 JU OSNOVNA ŠKOLA VITEZ 4236217200006
76 JU OSNOVNA ŠKOLA ''VITOVLJE'' VITOVLJE 4236156220009
77 JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO 4236183890008
78 PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO 4236169550008
79 PRVA OSNOVNA ŠKOLA 4236117320004
80 SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA NOVI TRAVNIK 4236212070007
81 SMŠ ZIJAH DIZDAREVIĆ FOJNICA 4236184600003
82 J.U.SREDNJA STRUČNA ŠKOLA BUGOJNO 4236156570000
83 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA FOJNICA U KISELJAKU 4236109490006
84 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA JAJCE 4236175440001
85 SREDNJA ŠKOLA NIKOLA ŠOP 4236174630001
86 SREDNJA ŠKOLA USKOPLJE 4236182220009
87 SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA 4236109060001
88 SREDNJA ŠKOLA ˝IVAN GORAN KOVAČIĆ˝ KISELJAK 4236109900000
89 SREDNJA ŠKOLA KREŠEVO 4236113410009
90 SREDNJA ŠKOLA NOVI TRAVNIK 4236184270003
91 SREDNJA ŠKOLA TRAVNIK N.BILA 4236164320004
92 SREDNJA ŠKOLA VITEZ 4236140900000
93 SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA BUGOJNO 4236157380000
94 TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO 4236155410009
95 TREĆA OSNVONA ŠKOLA OBORCI - DONJI VAKUF 4236113840003


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1850000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluga ispisa

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabava sljedećeg predmeta nabave: Usluga ispisa.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79800000-2 Štampanje i s tim povezane usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina predmeta nabave je okvirna.Okvirna količina predmeta nabave (planiranog ispisa) je navedena u Obrascu za cijenu
ponude koji čini sastavni dio ove TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke je područje Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, odnosno objekti koji koriste Korisnici
Proračuna KSB/SBK (lokacije ispisa) čiji popis se nalazi u prilogu ove Tenderske dokumentacije.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.2.2020. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.2.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Navedeno u TD


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government of Central Bosnia Canton
UIN 4236135650003
Contact person Sifet Dervić
Address Stanična 43
Postal code 72270 Travnik (bhp sa)
Municipality/City Travnik
Telephone (030) 335-050
Fax number (030) 335-049
Email address nabava@sbk-ksb.gov.ba
Website address www.sbk-ksb.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Central Bosnia Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Print service

II 1.b. Description of the object of the contract

Cited in the Tender Documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 79800000-2 Printing and related services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Cited in the Tender Documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

11.2.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 11.2.2020. 11:00:00
Address and place Cited in the Tender Documentation

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
475-1-2-136-3-185/19
PODIJELI:
 • Četvrta osnovna škola Torlakovac - Torlakovac 70224 Donji Vakuf

 • Druga osnovna škola Bugojno - Armije BiH 7 70230 Bugojno

 • I,OŠ Bugojno - Jaklić V/2 70230 Bugojno

 • J.U. MSŠ Novi Travnik - Omladinska bb. 72290 Novi Travnik

 • J.U. OŠ fra Marijan Šunjić Stojkovići - Stojkovići bb 72290 Novi Travnik

 • J.U.O.Š. HASAN KJAFIJA-PRUŠČAK Prusac - Prusac 70220 Donji Vakuf

 • JAVNA USTANOVA MSŠ GORNJI VAKUF - Gradska bb 70240 Gornji Vakuf

 • Javna ustanova Osnovna škola BRISTOVI Bugojno - Bristovi 70230 Bugojno

 • Javna ustanova Osnovna škola Drvetine p.o. Bugojno - Drvetine bb 70230 Bugojno

 • Javna ustanova Osnovna škola GRAČANICA - Gračanica bb 70230 Bugojno

 • Javna ustanova PRVA OSNOVNA ŠKOLA Bugojno - Hendek VI br. 2 70230 Bugojno

 • Javna ustanova Srednja stručna škola Bugojno, p.o. - u državnoj svojini - Ciglane II 70230 Bugojno

 • Javna ustanova Srednja tehnička škola Bugojno- u državnoj svojini - Ciglane II 70230 Bugojno

 • Javna ustanova Treća osnovna škola Oborci Donji Vakuf - Oborci b.b. 70220 Donji Vakuf

 • Javna ustanova TREĆA OSNOVNA ŠKOLA Bugojno - Jaklić V/2 70230 Bugojno

 • Javna ustanova u državnoj svojini mješovita srednja škola TRAVNIK Travnik, p.o. - Školska ulica br. 3 72270 Travnik

 • JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA DONJI VAKUF - Žrtava genocida u Srebrenici bb 70220 Donji Vakuf

 • JU MSŠ VITEZ Vitez - Ilije Petrovića bb. 72250 Vitez

 • JU O Š KARAULA Travnik - Karaula Čosići b.b. 72284 Travnik

 • JU O.Š. TRAVNIK Travnik - Školska b.b. 72270 Travnik

 • JU Osnovna škola Pajić Polje Gornji Vakuf-Uskoplje - Pajić Polje b.b. 70240 Gornji Vakuf

 • JU OŠ DUBRAVICA Vitez - PREOČICA BB 72250 Vitez

 • JU OŠ EDHEM MULABDIĆ Opara, Novi Travnik - Opara 72290 Novi Travnik

 • JU OŠ JAJCE Kruščica - Kruščica 70101 Jajce

 • JU OŠ MEHMEDALIJA MAK DIZDAR Novi Travnik - Vodovod bb 72290 Novi Travnik

 • JU OŠ MUSA ĆAZIM ĆATIĆ Trenica Novi Travnik, p.o. - Trenica 72290 Novi Travnik

 • JU OŠ SAFVET-BEG BAŠAGIĆ Novi Travnik - Omladinska bb 72290 Novi Travnik

 • JU OŠ Vitez Vitez - Josipa Kurevije bb 72250 Vitez

 • Kantonalna uprava za branitelje Travnik - Aleja konzula bb 72270 Travnik

 • Kantonalni arhiv Travnik - ŠKOLSKA BB, TRAVNIK 72270 Travnik

 • Kantonalni sud u Novom Travniku - Ulica Kralja Tvrtka bb 72270 Travnik

 • Kantonalni zavod za urbanizam prostorno planiranje i zaštitu kulturno- historijskog naslijeđa SBK Bugojno - Bosanska 46 70230 Bugojno

 • KANTONALNO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO / PRAVOBRANITELJSTVO VITEZ - Stjepana Radića 2 72250 Vitez

 • KANTONALNO TUŽILAŠTVO/KANTONALNO TUŽITELJSTVO SBK TRAVNIK - TRAVNIK VEZIRSKA 2 72270 Travnik

 • KŠC P. BARBARIĆ - Gimnazija Travnik - Školska broj 1 72270 Travnik

 • KŠC P.Barbarić - Osnovna škola Travnik - Ul. Školska br.1 72270 Travnik

 • Ministarstvo finansija KSB/SBK Travnik - Vezirska 62 72270 Travnik

 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Travnik - Stanična 43 72270 Travnik

 • Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Travnik - Prnjavor 16A 72270 Travnik

 • Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK Travnik - Stanična 43 72270 Travnik

 • Ministarstvo privrede/gospodarstva Srednjobosanskog kantona Travnik - Stanična 43 72270 Travnik

 • Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB/SBK Travnik - Prnjavor 16 a 72250 Travnik

 • Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK Travnik - Stanična 43 72270 Travnik

 • Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik, p.o. - Školska ulica broj 3 72270 Travnik

 • Mješovita srednja škola Bugojno - Bosanska bb 70230 Bugojno

 • Mješovita srednja škola Busovača - Kulina Bana bb 72260 Busovača

 • MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK, p.o. - Školska bb 72270 Travnik

 • MUP SBK/KSB Travnik - Aleja Konzula bb 72270 Travnik

 • O.Š. Dr. Boris Ćorić Kreševo - Fra. Grgr Martića 46 71260 Kreševo

 • O.Š. MUHSIN RIZVIĆ FOJNICA - Novo naselje br. 7 71270 Fojnica

 • O.Š. NOVA BILA Travnik - Nova Bila 72270 Travnik

 • O.Š.BRESTOVSKO Brestovsko - Dugo Polje bb 71250 Kiseljak

 • Općinski sud Travnik - Vezirska br.2 72270 Travnik

 • Općinski sud u Bugojnu - 307. motorizovane brigade br. 92 70230 Bugojno

 • OPĆINSKI SUD U JAJCU - NIKOLE ŠOPA BB JAJCE 70101 Jajce

 • Općinski sud u Kiseljaku - Žrtava domovinskog rata 13 71250 Kiseljak

 • OSNOVNA ŠKOLA 13 RUJAN JAJCE - Volijak b.b. 70101 Jajce

 • Osnovna škola DOLAC Dolac na Lašvi, p.o. Travnik - Dolac na Lašvi b.b. 72270 Travnik

 • Osnovna škola GUČA GORA Guča Gora, p.o. - Guča Gora b.b. 72277 Travnik

 • OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ GOJEVIĆI- FOJNICA - Gojevići 71270 Fojnica

 • Osnovna škola KALIBUNAR Travnik p.o. - Vjekoslava Karasa bb 72270 Travnik

 • Osnovna škola KISELJAK 2 sa p.o. - Zabrđe bb 71254 Kiseljak

 • Osnovna škola KISELJAK Kiseljak - Josipa bana Jelačića 42 A 71250 Kiseljak

 • Osnovna škola LEPENICA Kiseljak - LEPENICA BB 71250 Kiseljak

 • Osnovna škola Mehurići Mehurići Travnik - Mehurići bb 72282 Travnik

 • Osnovna škola TURBE Turbe, p.o. - Aleja bb 72283 Travnik

 • Osnovna škola Vitovlje Vitovlje, p.o. - Vitovlje 72283 Travnik

 • OŠ BERTA KUČERA Jajce - Fra Antuna Kneževića bb, Jajce 70101 Jajce

 • OŠ BILA Bila Vitez - Bila bb 72250 Vitez

 • OŠ BRAĆA JEZERČIĆ JAJCE - Divičani bb 70101 Jajce

 • OŠ BUSOVAČA - Ul.1 mart/ožujak bb 72260 Busovača

 • OŠ DUBRAVICA Vitez - Ul. 22 Prosinca b.b. 72250 Vitez

 • OŠ GORNJI VAKUF G.Vakuf-Uskoplje - Omladinska bb 70240 Gornji Vakuf

 • OŠ GROMILJAK Kiseljak - Gromiljak b.b. 71250 Kiseljak

 • OŠ HAN BILA Han Bila - Han Bila bb 72281 Travnik

 • OŠ Kaćuni Busovača - Kaćuni 72260 Busovača

 • OŠ KAONIK Busovača - Kaonik bb 72260 Busovača

 • OŠ Kiseljak 1 - Bilalovac 71253 Kiseljak

 • OŠ Uskoplje Gornji Vakuf - Ulica kralja Tomislava bb 70240 Gornji Vakuf

 • PRVA OSNOVNA ŠKOLA DONJI VAKUF - Ulica Žrtava genocida u Srebrenici bb 70220 Donji Vakuf

 • S.Š. Kreševo - Troska 2 A, 71 260 Kreševo 71260 Kreševo

 • S.Š.NOVI TRAVNIK NOVI TRAVNIK - Ljudevita Gaja b.b. 72290 Novi Travnik

 • SGŠ JAKOVA GOTOVCA Novi Travnik - LJUDEVITA GAJA BB 72290 Novi Travnik

 • SMŠ Zijah Dizdarević Fojnica - Novo naselje br.7 71270 Fojnica

 • Srednja strukovna škola Fojnica u Kiseljaku - Žrtava domovinskog rata 5 71250 Kiseljak

 • Srednja škola BUSOVAČA Busovača - Kulina bana bb 72260 Busovača

 • Srednja škola IVAN GORAN KOVAČIĆ Kiseljak - Žrtava domovinskog rata br.5 71250 Kiseljak

 • Srednja škola TRAVNIK Nova Bila - Nova Bila 72276 Travnik

 • SREDNJA ŠKOLA USKOPLJE - Gradska b.b. 70240 Gornji Vakuf

 • SSŠ Jajce Jajce - Berte Kučere 3. 70101 Jajce

 • SŠ Nikola Šop Jajce - Fra. Antuna Kneževića broj 27. 70101 Jajce

 • SŠ VITEZ Vitez, - ul. Ilije Petrovića b.b. 72250 Vitez

 • Vlada SBK / Vlada KSB Travnik - Stanična 43 72270 Travnik

 • Županijska/Kantonalna Uprava za geodetska i imovinsko-pravne poslove Bugojno - NUGLE II 12/A 70230 Bugojno