(aukcija) Nabavka usluga ispitivanja kvaliteta podzemnih voda na vodnom području Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum objave: 12.02.2021. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

628-1-2-2-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA
IDB/JIB 4227123060007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanja Marić
Adresa Dr. Ante Starčevića bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 397-881
Faks (036) 397-883
Elektronička pošta mmartinovic@jadran.ba
Internet adresa www.jadran.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Istraživačke i razvojne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ispitivanje kvaliteta podzemnih voda na vodnom području Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabava usluga monitoringa podzemnih voda na vodnom području Jadranskog mora u FBiH, na
temelju potreba ugovornog tijela, definirano projektnim zadatkom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71700000-5 Usluge praćenja i nadzora


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

65000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na vodnom području Jadranskog mora u FBiH

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2021.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 15.03.2021. 09:45

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto „Agencija za vodno područje Jadranskog mora“; ul. Dr. Ante Starčevića bb
(zgrada INTEGRE); 88000 Mostar
Datum i vrijeme 15.03.2021. 10:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

S obzirom da je tenderska dokumentacija objavljena na portalu „e-Nabavke“: www.ejn.gov.ba ista se može preuzeti samo sa
navedenog portala.
Zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu se dobiti isključivo putem portala „e-Nabavke“ na adresi www.ejn.gov.ba.
U suprotnom razmjena informacija nije valjana.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Sanja Marić
Adresa Dr. Ante Starčevića bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 397-881
Faks (036) 397-883
Elektronička pošta mmartinovic@jadran.ba
Internet adresa www.jadran.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
628-1-2-2-3-2/21
PODIJELI: