(aukcija) Nabavka usluga ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode

Datum objave: 11.03.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

23352-7-2-71-3-4/21



ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "KOMVOD" A.D. BROD
IDB/JIB 4404438780007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Stanka Pajić
Adresa Ulica Nikole Tesle 22
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Općina/Grad Brod
Telefon (053) 610-230
Faks (053) 610-227
Elektronska pošta stanka.pajic@komvod.com
Internet adresa www.komvod.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Brod

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Poziv za dostavu ponuda broj:2-1458-42/21 za nabavku usluga ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge zdravstvene ispravnosti vode za piće po osnovu osnovnih i periodičnih pregledau skladu sa Pravilnikom o
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71620000-0 Usluge analize


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na teritoriji opštine Brod

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nabavka predviđena Planom nabavki za 2021. godinu, odloženo plaćanje 30 danafinansiranje iz sopstvenih sredstava.

III 4. Ograničenja za učešće

Ukoliko ponuđači ne ispunjavaju uslove predviđene tenderskom dokumentacijom.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

/

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JKP "KOMVOD" A.D. Brod Ul. Nikole Tesle 22 74450 Brod
Datum i vrijeme 26.03.2021. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači mogu preuzeti TD zaključno sa 15.03.2021.godine do 14:00 časova isključivo kroz sistem E nabavki u skladu sa
uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabvaki i informacionom sistemu E
nabavki, "Sl.Glasnik BiH" 90/14 i 53/05 ( član 99. i 101.ZJN ).

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
23352-7-2-71-3-4/21
PODIJELI: