(aukcija) Nabavka usluga izrade detaljnih geodetskih podloga za projekat: Izgradnja nove trase magistralnog puta M-20, Gacko – Foča, poddionica Tjentište – Brod na Drini

Datum objave: 10.01.2020. 13:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

750-1-2-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA
IDB/JIB 4401723780003
Kontakt osoba Milena Đurić
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-500
Faks (051) 334-545
Elektronska pošta javnenabavke@putevirs.com
Internet adresa www.putevirs.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada detaljnih geodetskih podloga za projekat: ''Izgradnja nove trase magistralnog puta M-20, Gacko – Foča,
poddionica Tjentište – Brod na Drini''

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada detaljnih geodetskih podloga za projekat: ''Izgradnja nove trase magistralnog puta M-20, Gacko – Foča,
poddionica Tjentište – Brod na Drini''


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71355000-1 Geodetske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema projektnom zadatku iz TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,02

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP "Putevi RS" doo Banja Luka, Trg Republike Srpske br.8; 78000 Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 (četrdesetpet) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.1.2020. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.1.2020. 10:10:00
Adresa i mjesto JP "Putevi RS" doo Banja Luka, Trg Republike Srpske br.8, H sprat, 78000
Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju, bez naknade, mogu preuzeti registrovani ponuđači u elektronskoj formi na portalu e-
nabavki www.ejn.gov.ba do datuma navedenog u Obavještenju o nabavci.
Prema obavještenju sa portala e-nabavki www.ejn.gov.ba , objavljenom dana 25.07.2016. godine, ponuđač koji ne
preuzme tendersku dokumentaciju sa ovog portala ne može biti učesnik u datom postupku javne nabavke, jer se radi
o načinu koji nije predviđen članom 55. Zakona o javnim nabavkama.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
750-1-2-1-3-1/20
PODIJELI: