(aukcija) Nabavka usluga laboratorijske analize doping testova urina i krvi u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA)

Datum objave: 09.01.2020. 09:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

372-1-2-4-3-2/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU
IDB/JIB 4209939100009
Kontakt osoba Elvir Mujkanović
Adresa Maršala Tita 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 310-690
Faks (035) 310-691
Elektronska pošta info@ada.gov.ba
Internet adresa www.ada.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Istraživačke i razvojne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

190000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijska analiza doping testova urina i krvi u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijska analiza doping testova urina i krvi u laboratoriji ovlaštenoj od strane Svjetske antidoping agencije (WADA)


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71900000-7 Laboratorijske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

190.000,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa najuspješnijeg ponuđača odnosno sjedište laboratorije ovlaštene od strane Svjetske antidoping agencije (WADA)

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.1.2020. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.1.2020. 13:30:00
Adresa i mjesto Maršala Tita 36, II sprat, 75 000 Tuzla (kancelarija broj 11)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

The procurement subject are the services of laboratory analysis of urine and blood doping tests in the Doping Control
Laboratory authorized/accredited by the World Anti-Doping Agency (WADA). Framework agreement: Yes. It is anticipated
the conclusion of a framework agreement with one (1) supplier for a one (1) year period. Tender documentation can be
downloaded from the public procurement portal (https://www.ejn.gov.ba). Deadline for receipt od tenders/requests to
participate is 29.01.2020. until 13:00 h.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
372-1-2-4-3-2/20
PODIJELI: