(aukcija) Nabavka usluga obaveznog osiguranja putnika u željezničkom javnom prevozu

Datum objave: 25.12.2019. 14:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1373-7-2-420-3-208/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400025960001
Kontakt osoba TATJANA NIKOLIĆ
Adresa Svetog Save 71
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-082
Faks (053) 227-704
Elektronska pošta nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa www.zrs-rs.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluge obaveznog osiguranja putnika u željezničkom javnom prevozu.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka usluge obaveznog osiguranja putnika u željezničkom javnom prevozu.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66514100-7 Usluge osiguranja u prevozu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluge: Sjedište Izvršioca i Naručioca usluge.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja usluga (kompletiranja predmeta) i rok isplate šteta: 14 (četrnaest) dana, računajući od datuma
dešavanja osiguranog slučaja i kompletiranja odštetnog zahtjeva, a isplata šteta u roku od 14 (četrnaest) dana
računajući od dana kompletiranja predmeta. Rok osiguranja i rok trajanja ugovora: jedna godina računajući od
datuma zaključenja ugovora od 13.02.2020. godine od 00:00 časova do 13.02.2021. godine do 24: 00 časova.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Uslovi i način plaćanja premije: odgođeno na mjesečnom nivou po ispostavljenoj fakturi, u zakonskom roku, a
prema podacima o naplaćenoj mjesečnoj cijeni usluge prevoza putnika.

III 4. Ograničenja za učešće

-

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, prema tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da, prema tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, prema tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.1.2020. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.1.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto ''Željeznice Republike Srpske'' A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog
Save broj 71, sala broj 69.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1373-7-2-420-3-208/19
PODIJELI: