(aukcija) Nabavka usluga održavanja sistema klimatizacije i grijanja

Datum objave: 14.07.2017. 10:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1250-1-2-71-3-46/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4227685650001
Kontakt osoba Marija Prskalo – za tehnička pitanja; Adisa Dželilović – za pravna pitanja
Adresa Ortiješ b.b.
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 281-000
Faks (036) 281-010
Elektronska pošta info@bhansa.gov.ba
Internet adresa www.bhansa.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga održavanja sistema klimatizacije i grijanja

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga održavanja sistema klimatizacije i grijanja na lokacijama Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne
i Hercegovine (LOT 1 - Mostar, LOT 2 - Sarajevo i Tuzla i LOT 3 - Banja Luka)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Ortiješ bb 88000 Mostar (sjedište Agencije)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Usluga održavanja sistema klimatizacije i grijanja na lokaciji Mostar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Mostar - Upravna zgrada - Ortiješ, Centar za obuku osoblja sa ATC Simulatorom - Ortiješ, JPAKL Mostar - Ortiješ, r
adio navigacijska stanica DVOR - Lakševine, radio navigacijska stanica NDB - Domanovići, radio navigacijska stanica ILS
- Ortiješ, radio komunikacijska stanica Udrič.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tehničkoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Usluga održavanja sistema klimatizacije i grijanja na lokacijama Sarajevo i Tuzla

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Sarajevo – COKL I Nedžarići, JPAKL Sarajevo - Butmir, radio komunikacijska stanica Lisovo brdo, radio komunikacijska
lokacija Bukovik, radio komunikacijska stanica Jahorina, JPAKL Tuzla, radio komunikacijska stanica Poljice.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tehničkoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Usluga održavanja sistema klimatizacije i grijanja na lokaciji Banja Luka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Banja Luka – COKL II Mahovljani, radio komunikacijska stanica Kozara, radio komunikacijska stanica Omarska, radio
komunikacijska stanica Derventa, radio komunikacijska stanica Plejin Vrh.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tehničkoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1250-1-2-71-3-46/17
PODIJELI: