(aukcija) Nabavka usluga održavanja zelenih površina i zasada u putnom pojasu na području opštine Laktaši za 2021. godinu

Datum objave: 11.02.2021. 15:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1121-7-2-12-3-11/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LAKTAŠI
IDB/JIB 4401140250006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Darija Balaban
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-260
Faks
Elektronska pošta dragana.kovacevic@laktasi.net
Internet adresa www.opstina-laktasi.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

9 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17094,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje zelenih površina i zasada u putnom pojasu na području opštine Laktaši za 2021. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje zelenih površina i zasada u putnom pojasu na području opštine Laktaši za 2021. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77310000-6 Usluge sadnje i održavanja zelenih površina


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

u sastavu ponude

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje opštine Laktaši

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

u skladu sa TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

u skladu sa TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

u skladu sa TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

1.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Karađorđeva 56, 78 250 Laktaši, kancelarija broj 4, suteren
Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1121-7-2-12-3-11/21
PODIJELI: