(aukcija) Nabavka usluga osiguranja imovine i lica

Datum objave: 27.07.2017. 08:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

271-7-2-32-3-10/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE
BANJA LUKA
IDB/JIB 4401725050002
Kontakt osoba SLAVICA KECA
Adresa Ulica Jovana Dučića broj 3
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 490-533
Faks (051) 214-754
Elektronska pošta vrtici1@blic.net
Internet adresa www.vrticibl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka osiguranja imovine i lica


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

osiguranje imovine i lica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

13.248,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13248,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

objekti

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD, u skladu sa članom 46 ZJN BiH

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD, u skladu sa članom 47.ZJN BiH

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD, u skladu sa članom 49 ZJN BiH

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.8.2017. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.8.2017. 11:00:00
Adresa i mjesto Jovana Dučića 3, 78000 Banja Luka

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
271-7-2-32-3-10/17
PODIJELI: