(aukcija) Nabavka usluga osiguranja službenih vozila

Datum objave: 26.02.2021. 10:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1299-1-2-24-3-8/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
IDB/JIB 4200878030005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Kristina Milošević
Adresa Šenoina br 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 567-680
Faks (033) 567-730
Elektronička pošta info@oss.ba
Internet adresa www.oss.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga osiguranja službenih vozila.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga osiguranja službenih vozila.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Osigurateljne usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

7 vozila.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovnica izabranog ponuđača.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu s TD.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA, REGISTRACIJA ZA DJELATNOST U VEZI S PREDMETOM NABAVE.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

NE

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DA, DVA IZVRŠENA UGOVORA (KASKO I AO) U PROTEKLE TRI GODINE.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 15.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općinski sud u Sarajevu, Šenoina 1, Multimedijalna sala/I. KAT
Datum i vrijeme 15.03.2021. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD za predmetnu nabavu se može preuzeti na portalu javnih nabava www.ejn.gov.ba.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1299-1-2-24-3-8/21
PODIJELI: