(aukcija) Nabavka usluga osiguranja za 2021. godinu

Datum objave: 04.03.2021. 13:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

793-7-2-6-3-6/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209190940005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Emir Suljić
Adresa Franjevačka 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-623
Faks (035) 300-623
Elektronska pošta javnenabavke@zzotk.ba
Internet adresa www.zzotk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE OSIGURANJA ZA 2021 GODINU

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je nabavka usluga – osiguranje za 2021. godinu.
Predmet nabavke je podjeljen na 3 (tri) LOT-a i to:
- LOT 1 – osiguranje imovine
- LOT 2 – osiguranje zaposlenih
- LOT 3 – osiguranje automobila (kasko, autoodgovornost)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66515200-5 Usluge osiguranja imovine
Dodatni predmet(i) 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća
  66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sjedište Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (Franjevačka
br.36, 75000 Tuzla)
Datum i vrijeme 16.03.2021. 11:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Emir Suljić
Adresa Franjevačka 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-623
Faks (035) 300-623
Elektronska pošta javnenabavke@zzotk.ba
Internet adresa www.zzotk.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Emir Suljić
Adresa Franjevačka 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 300-623
Faks (035) 300-623
Elektronska pošta javnenabavke@zzotk.ba
Internet adresa www.zzotk.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje imovine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Opis predmeta nabavke dat u Tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66515200-5 Usluge osiguranja imovine


III Ukupna količina ili obim ugovora
12 mjeseci

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.03.2021. 11:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje zaposlenih

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Opis predmeta nabavke dat u Tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća


III Ukupna količina ili obim ugovora
12 mjeseci

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.03.2021. 11:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje automobila (kasko, autoodgovornost)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Opis predmeta nabavke dat u Tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila


III Ukupna količina ili obim ugovora
12 mjeseci

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.03.2021. 11:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
793-7-2-6-3-6/21
PODIJELI: