(aukcija) Nabavka usluga periodičnog ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava na Pogonu PK Višća, Pogonu Jama Đurđevik i mjerenja zaperacije ( TTS i Klasirnica)

Datum objave: 26.02.2021. 12:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

350-7-2-144-3-83/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNIK MRKOG UGLJA ''ĐURĐEVIK'' D.O.O. - ĐURĐEVIK
IDB/JIB 4209284170009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Služba za javne nabavke
Adresa Đurđevik bb
Poštanski broj 75272 Đurđevik (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 774-970
Faks (035) 772-667
Elektronska pošta larisa0509@gmail.com
Internet adresa www.rudnikdjurdjevik.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava na Pogonu PK ‘‘Višća‘‘, Lot 2
- Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava u Pogonu ‘‘ Jama‘‘ Đurđevik, Lot 3 - Periodičn
a ispitivanja i mjerenja zaperacije‘‘( TTS i Klasirnica),

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava na Pogonu
PK ‘‘Višća‘‘,
Lot 2 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava
u Pogonu ‘‘ Jama‘‘ Đurđevik,
Lot 3 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava
u Pogonu ‘‘ Seperacije‘‘( TTS i Klasirnica),

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 73000000-2 Usluge na području istraživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja
Dodatni predmet(i) 73431000-2 Ispitivanje i ocjenjivanje sigurnosne opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto RMU ''Đurđevik'' d.o.o. - Đurđevik, Direkcija društva
Datum i vrijeme 15.03.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo putem Portala javnih nabavki.
Sva pitanja i zahtjevi za pojašnjenja se mogu uputiti isključivo putem Portala javnih nabavki.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava na Pogonu PK ‘‘Višća‘‘,

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava na Pogonu
PK ‘‘Višća‘‘,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 73431000-2 Ispitivanje i ocjenjivanje sigurnosne opreme


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u Tenderskoj dokumentaicji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u Tenderskoj dokumentaicji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u Tenderskoj dokumentaicji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.03.2021. 11:30
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava u Pogonu ‘‘ Jama‘‘ Đurđevik,

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava
u Pogonu ‘‘ Jama‘‘ Đurđevik,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 73431000-2 Ispitivanje i ocjenjivanje sigurnosne opreme


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.03.2021. 11:30
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava u Pogonu ‘‘ Seperacije‘‘( TTS i Klasirnica),

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3 - Periodična ispitivanja i mjerenja zaštitnih uređaja, opreme i sredstava
u Pogonu ‘‘ Seperacije‘‘( TTS i Klasirnica),

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 73431000-2 Ispitivanje i ocjenjivanje sigurnosne opreme


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.03.2021. 11:30

 

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
350-7-2-144-3-83/21
PODIJELI: