(aukcija) Nabavka usluga prijevoza učenika OŠ na području Općine Vitez

Datum objave: 12.02.2021. 12:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

475-1-2-7-3-47/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv „VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA - URED
ZA JAVNE NABAVE ZA POTREBE KORISNIKA PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA
BOSNA/ SREDNJOBOSANSKOG KANTONA“
IDB/JIB 4236135650003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zoran Šimić
Adresa Fatmić 1
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 335-050
Faks
Elektronička pošta nabava@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton


I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

677692,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ na području Općine Vitez

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ na području Općine Vitez

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 25.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:00


ANEKS A


I 7. Adresa ugovornog tijela u čije ime se provodi nabava

 

Naziv MINISTARSTVO PROSVJETE,ZNANOSTI,KULTURE I ŠPORTA SBK
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 503-118
Faks (030) 511-214
Elektronička pošta min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "BILA"
Adresa Marosi b.b.
Poštanski broj 72256 Bila (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 716-243
Faks (030) 716-243
Elektronička pošta skolabila@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVICA
Adresa ULICA 22 PROSINCA B.B
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-585
Faks (030) 711-585
Elektronička pošta skola.dubravica@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "DUBRAVICA"
Adresa Preočica bb
Poštanski broj 72252 Počulica (bhp sa)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 545-441
Faks (030) 545-441
Elektronička pošta os_dubravica@yahoo.com
Internet adresa  

 

 

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "VITEZ"
Adresa JOSIPA KUREVIJE BB
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-579
Faks (030) 711-579
Elektronička pošta osnovnaskola.vitez@gmail.com
Internet adresa  

 

 

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "VITEZ"
Adresa Josipa Kurevije bb
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 710-998
Faks (030) 710-998
Elektronička pošta os-vitez@tel.net.ba
Internet adresa  


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ "Bila" Vitez

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ "Bila" Vitez

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150201,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ "Dubravica" Vitez

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ "Dubravica" Vitez

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

73150,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ "Dubravica" Preočica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ "Dubravica" Preočica

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

119966,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ "Vitez" Vitez

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika OŠ "Vitez" Vitez

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

114114,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika JU OŠ "Vitez" Vitez

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge prijevoza učenika JU OŠ "Vitez" Vitez

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

220261,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 25.03.2021. 12:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Education, Science, Youth, Culture and Sports KSB/SBK
UIN 4236135650003
Contact person Zoran Šimić
Address Fatmić 1
Postal code 72270 Travnik (bhp sa)
Municipality/City Travnik
Telephone (030) 335-050
Fax number
Email address nabava@sbk-ksb.gov.ba
Website address www.sbk-ksb.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Central Bosnia Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Land transport services, including armoured car services, and courier services, except transport of mail

II 1.a. Title of the object of the contract

Transportation services for primary school students in the Municipality of Vitez

II 1.b. Description of the object of the contract

Transportation services for primary school students in the Municipality of Vitez

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 60000000-8 Transport services (excl. Waste transport)


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Listed in the tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 Usluge prijevoza učenika OŠ "Bila" Vitez 2 25.03.2021.
2 Usluge prijevoza učenika OŠ "Dubravica" Vitez 2 25.03.2021.
3 Usluge prijevoza učenika OŠ "Dubravica" Preočica 2 25.03.2021.
4 Usluge prijevoza učenika OŠ "Vitez" Vitez 2 25.03.2021.
5 Usluge prijevoza učenika JU OŠ "Vitez" Vitez 2 25.03.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 Usluge prijevoza učenika OŠ "Bila" Vitez 2 25.03.2021. 11:00
2 Usluge prijevoza učenika OŠ "Dubravica" Vitez 2 25.03.2021. 11:00
3 Usluge prijevoza učenika OŠ "Dubravica" Preočica 2 25.03.2021. 11:00
4 Usluge prijevoza učenika OŠ "Vitez" Vitez 2 25.03.2021. 11:00
5 Usluge prijevoza učenika JU OŠ "Vitez" Vitez 2 25.03.2021. 11:00

 

 

Address and place Fatmić 1, Travnik

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
475-1-2-7-3-47/21
PODIJELI: