(aukcija) Nabavka usluga prijevoza učenika za 2020. godinu

Datum objave: 18.01.2020. 19:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

554-7-2-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "KLJUČ" KLJUČ
IDB/JIB 4263099560008
Kontakt osoba DŽEVADA TIĆEVIĆ
Adresa Kulina Bana bb
Poštanski broj 79280 Ključ (bhp sa)
Općina/Grad Ključ
Telefon (037) 660-127
Faks (037) 660-127
Elektronska pošta os.kljuc@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

PREVOZ UČENIKA ZA POTREBE JU OŠ"KLJUČ"KLJUČ ZA 2020. GODINU


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge za prijevoz učenika JU OŠ"KLJUČ"Ključ za 2020.godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

9 mjeseci

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ"KLJUČ"KLJUČ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2020.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Pozitivno poslovanje u predmetnom segmentu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dokazi o ispunjavanju uslova ekonomske i financijske sposobnosti ponuđača, predviđenih Članom 47.ZJN

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dokazi o ispinjavanju u skladu sa Članovima 48. i 50. ZJN- a

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.1.2020. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.1.2020. 11:00:00
Adresa i mjesto Kulina Bana bb , 79280 Ključ

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
554-7-2-1-3-1/20
PODIJELI: