(aukcija) Nabavka usluga remonta armature u GPO-u, duvača, ozraka drenaža i zavješenja na kotlu, kotlovske opreme i pomoćnih objekata

Datum objave: 04.03.2021. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1276-1-2-144-3-211/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - ZAVISNO
PREDUZEĆE "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRUŠTVO
UGLJEVIK
IDB/JIB 4400449490005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragana Trakilovic
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 774-328
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska


I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

T 28/21 Nabavka usluge remonta armature u GPO-u, duvača, ozraka drenaža i zavješenja na kotlu, kotlovske opreme i
pomoćnih objekata


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi 2 / 9


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u odgovarajućim profesionalnim ili
drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljnije u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, Upravna zgrada, sala broj 003
Datum i vrijeme 23.03.2021. 13:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Dragana Trakilovic
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 774-328
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Dragana Trakilovic
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 774-328
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa

ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Nabavka usluge mašinskog remonta armature u GPO-u

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti i postrojenja Termoelektrane Ugljevik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Nabavka usluge mašinskog remonta duvača, ozraka drenaža i zavješenja na kotlu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti i postrojenja Termoelektrana Ugljevik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Nabavka uslugemašinskog održavanja kotlovske opreme u remontu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti i postrojenja Termoelektrane Ugljevik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.03.2021. 13:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 - Nabavka usluge mašinskog remonta pomoćnih objekata u remontu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljnije u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Objekti i postrojenja Termoelektrane Ugljevik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.03.2021. 13:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1276-1-2-144-3-211/21
PODIJELI: