(aukcija) Nabavka usluga reparacije lasera za genetički analizator 3500

Datum objave: 25.02.2021. 12:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

34-7-2-2-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U SARAJEVU-INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I
BIOTEHNOLOGIJU
IDB/JIB 4200096750009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Almin Marušić
Adresa Zmaja od Bosne 8-Kampus
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 220-926
Faks (033) 442-891
Elektronska pošta almin.marusic@ingeb.unsa.ba
Internet adresa www.ingeb.unsa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Reparacija lasera za genetički analizator 3500

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Reparacija lasera za genetički analizator 3500

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50430000-8 Usluge popravaka i održavanja precizne opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

2.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2021. 09:45

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zmaja od Bosne 8 (Kampus), INGEB
Datum i vrijeme 03.03.2021. 10:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Almin Marušić
Adresa Zmaja od Bosne 8-Kampus
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 220-926
Faks (033) 442-891
Elektronska pošta almin.marusic@ingeb.unsa.ba
Internet adresa www.ingeb.unsa.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Priprema sekvencera

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Priprema sekvencera

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
1 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

INGEB UNSA

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2021. 09:45

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 03.03.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reparacija lasera

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Reparacija lasera

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
1 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ingeb unsa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2021. 09:45

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 03.03.2021. 10:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
34-7-2-2-3-2/21
PODIJELI: