(aukcija) Nabavka usluga resertifikacione provjere i dvije nadzorne provjere sistema upravljanja bezbjednošću informacija prema zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013

Datum objave: 26.02.2021. 13:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

312-7-2-30-3-18/21



ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB 4400411170007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nataša Mrkonjić
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-950
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta csluzba@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga resertifikacione provjere i dvije nadzorne provjere sistema upravljanja bezbjednošću
informacija prema zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga resertifikacione provjere i dvije nadzorne provjere sistema upravljanja bezbjednošću
informacija prema zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72330000-2 Usluge standardizacije i klasifikacije sadržaja ili podataka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tačkom 8. TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na 36 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tačkom 11. Tenderske dokumentacije, u skladu sa članom 46. ZJN

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tačkom 12. Tenderske dokumentacije u skladu sa čl. 48. i 50. ZJN

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.3.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS, NJegoševa 28a, 76300
Bijeljina, na Protokol Fonda, 2. sprat, kancelarija 39-40
Datum i vrijeme 10.3.2021. 13:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač. Tenderska dokumentacija se, kroz
informacioni sistem „E-nabavke“, objavljuje na Portalu javnih nabavki i ista se može preuzeti isključivo sa ovog
portala (intrnet adresa: www.ejn.gov.ba).

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
312-7-2-30-3-18/21
PODIJELI: