(aukcija) Nabavka usluga ručnog pranja vozila u Istočnom Sarajevu

Datum objave: 05.07.2017. 22:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

926-7-2-146-3-17/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200770770002
Kontakt osoba Adisa Rustempašić
Adresa Maršala Tita 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-587
Faks (033) 567-587
Elektronska pošta adisa.rustempasic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa www.predsjednistvobih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4300,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za ručno pranje vozila u Istočnom Sarajevu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za ručno pranje motornih vozila u u Istočnom Sarajevu,
zaključivanjem okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem, na period od dvanaest mjeseci, s namjerom provođenja E-
aukcije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112300-6 Pranje automobila i slične usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Kako je dato u tenderskoj dokumenatciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.7.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.7.2017. 10:30:00
Adresa i mjesto Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 16,71000 Sarajevo

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
926-7-2-146-3-17/17
PODIJELI: