(aukcija) Nabavka usluga servisa i održavanja motornih vozila

Datum objave: 25.02.2021. 13:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

7098-7-2-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA DJECU I ODRASLE OSOEBE S PSOEBNIM
POTREBAMA" ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218864080006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Admir Hasić
Adresa Saliha Cakana Mulalića 5
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 465-934
Faks
Elektronska pošta alma.arifovic@zastitinas.ba
Internet adresa www.zastitinas.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost


Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servis i održavanje motornih vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Servis i održavanje motornih vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

okvirni sporazum

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U sjedištu dobavljača u skladu sa Tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ulica Saliha Cakana Mulalića br. 5, Zenica
Datum i vrijeme 09.03.2021. 14:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Admir Hasić
Adresa Saliha Cakana Mulalića 5
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 465-934
Faks
Elektronska pošta admir.hasic@zastitinas.ba
Internet adresa www.zastitinas.ba

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7098-7-2-1-3-1/21
PODIJELI: