(aukcija) Nabavka usluga servisa klima sistema split izvedbe

Datum objave: 11.02.2021. 12:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

113-7-2-13-3-16/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200351290009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aldin Babić
Adresa Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 408-056
Faks (033) 408-057
Elektronska pošta ergin.osmic@bhrt.ba
Internet adresa www.bhrt.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge servisa klima sistema split izvedbe

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge servisa klima sistema split izvedbe za potrebe Ugovornog organa Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Meše Selimovića br.12, 71000
Sarajevo
Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba;
Osobe za tehnička pitanja su Amir Kujović mob. 061/220-798; email: amir.kujovic@bhrt.ba
Osoba za komercijalna pitanja Aldin Babić, 033/408-056; email: aldin.babic@bhrt.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Klima uređaji RTV Dom Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Klima uređaji RTV Dom Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Zgrada RTV Doma
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 S a r a j e v o

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:15

X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba;
Osobe za tehnička pitanja su Amir Kujović mob. 061/220-798; email: amir.kujovic@bhrt.ba
Osoba za komercijalna pitanja Aldin Babić, 033/408-056; email: aldin.babic@bhrt.ba


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Klima uređaji - Mostar

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Klima uređaji ITC Mostar i relejne stanice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ITC Mostar i relejne stanice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:15


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba;
Osobe za tehnička pitanja su Amir Kujović mob. 061/220-798; email: amir.kujovic@bhrt.ba
Osoba za komercijalna pitanja Aldin Babić, 033/408-056; email: aldin.babic@bhrt.ba


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 Klima uređaji - Bihać

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 Klima uređaji - ITC Bihać i relejne stanice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

950,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ITC Bihać i relejne stanice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:15


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba;
Osobe za tehnička pitanja su Amir Kujović mob. 061/220-798; email: amir.kujovic@bhrt.ba
Osoba za komercijalna pitanja Aldin Babić, 033/408-056; email: aldin.babic@bhrt.ba


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 - Klima uređaji - Zenica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 - Klima uređaji - ITC Zenica i relejne stanice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ITC Zenica i relejne stanice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:15


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba;
Osobe za tehnička pitanja su Amir Kujović mob. 061/220-798; email: amir.kujovic@bhrt.ba
Osoba za komercijalna pitanja Aldin Babić, 033/408-056; email: aldin.babic@bhrt.ba


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 - Klima uređaji - Tuzla

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 - Klima uređaji - ITC Tuzla i relejne stanice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ITC Tuzla i relejne stanice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:15


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba;
Osobe za tehnička pitanja su Amir Kujović mob. 061/220-798; email: amir.kujovic@bhrt.ba
Osoba za komercijalna pitanja Aldin Babić, 033/408-056; email: aldin.babic@bhrt.ba


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 - Klima uređaji ITC Banja Luka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 - Klima uređaji ITC Banja Luka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ITC Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:15


X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba;
Osobe za tehnička pitanja su Amir Kujović mob. 061/220-798; email: amir.kujovic@bhrt.ba
Osoba za komercijalna pitanja Aldin Babić, 033/408-056; email: aldin.babic@bhrt.ba


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 - Klima uređaji Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 - Klima uređaji Sarajevo (Terminal - digitalna platforma)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine
Zgrada RTV Doma (Terminal)
Bulevar Meše Selimovića 12
71000 S a r a j e v o

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 23.02.2021. 12:15

X Dodatne informacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba;
Osobe za tehnička pitanja su Amir Kujović mob. 061/220-798; email: amir.kujovic@bhrt.ba
Osoba za komercijalna pitanja Aldin Babić, 033/408-056; email: aldin.babic@bhrt.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
113-7-2-13-3-16/21
PODIJELI: