(aukcija) Nabavka usluga servisiranja i baždarenja vodomjerila

Datum objave: 12.02.2021. 12:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

784-1-2-5-3-5/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv J.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. KISELJAK
IDB/JIB 4236528970000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Darijo Gardavski
Adresa Kraljice mira 50
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 879-129
Faks (030) 879-127
Elektronička pošta jp.vik.kiseljak@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Kiseljak

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Servisiranje i baždarenje vodomjerila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

„Servisiranje i baždarenje vodomjerila” za potrebe JP“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38421100-3 Vodomjeri
Dodatni predmet(i) 50411100-0 Usluge popravaka i održavanja vodomjera


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Okvirna količina predmeta nabave određena je u obrascu za cijenu ponude - Prilog II.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto verifikacije: Akreditovani Labaratorij ponuđača. Vodomjerila se preuzimaju i dostavljaju na adresi fco skladišta
poduzeća u ulici Kraljice mira 50, 71250 Kiseljak.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirano TD.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirano TD.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirano TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirano TD.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

4.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 05.03.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kraljice mira 50, 71 250 Kiseljak
Datum i vrijeme 05.03.2021. 13:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na: portalu javnih nabavi BiH: www.ejn.gov.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
784-1-2-5-3-5/21
PODIJELI: