(aukcija) Nabavka usluga servisiranja laboratorijskih aparata

Datum objave: 08.02.2021. 12:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

208-7-2-11-3-10/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN
IDB/JIB 4263129140009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ensada Bašić
Adresa Indire Pjanić 28
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 515-441
Faks (037) 539-027
Elektronska pošta javne.nabavke@dzcazin.ba
Internet adresa www.dzcazin.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Servisiranje laboratorijskih aparata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Servisiranje laboratorijskih aparata (redovno godišnje servisiranje) po laboratorijskim aparatima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ZU Dom zdravlja Cazin, prostorija biblioteke
Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

15.a. Servisiranje laboratorijskog aparata Advia 2120i

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Servisiranje laboratorijskog aparata Advia 2120i, preventivno godišnje servisiranje.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovorene obaveze.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZU Dom zdravlja Cazin

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:30
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

15.b. Servisiranje laboratorijskog aparata Dimension X Pand

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Servisiranje laboratorijskog aparata Dimension X Pand, preventivno godišnje servisiranje aparata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovorene obaveze.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZU Dom zdravlja Cazin

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:30
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

15.c. Servisiranje laboratorijskog aparata Mini Vidas

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Servisiranje laboratorijskog aparata Mini Vidas , preventivni godišnji pregled.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovorene obaveze.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZU Dom zdravlja Cazin

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

15.d. Servisiranje laboratoriskog aparata Hematološki brojač 3 diff XP 300

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Servisiranje laboratoriskog aparata Hematološki brojač 3 diff XP 300, preventivni godišnji pregled

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovorene obaveze.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZU Dom zdravlja Cazin

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:30
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

15.e. Servisiranje laboratorijskih aparta Gasnog analizatora

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Servisiranje laboratorijskih aparta Gasnog analizatora, preventivno godišnje servisiranje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovorene obaveze.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ZU Dom zdravlja Cazin

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.02.2021. 11:30

 

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
208-7-2-11-3-10/21
PODIJELI: