(aukcija) Nabavka usluga stalne internetske veze zajamčene brzine i stalne internetske zajamčene brzine između dvije lokacije, wi-fi konekcija i četiri web hosting-a s e-mail adresama

Datum objave: 14.07.2017. 11:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.07.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

730-7-2-28-3-17/17


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH
IDB/JIB 4200308360001
Kontakt osoba Jelena Šekara
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 703-108
Faks (033) 703-146
Elektronička pošta jsekara@mft.gov.ba
Internet adresa www.mft.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

46153,82

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje usluge- stalna internetska veza zajamčene brzine i stalna internetska zajamčene brzine između dvije (2) lokacije, wi
-fi konekcija i četiri (4) web hosting-a s e-mail adresama

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje usluge- stalna internetska veza zajamčene brzine i stalna internetska zajamčene brzine između dvije (2) lokacije, wi
-fi konekcija i četiri (4) web hosting-a s e-mail adresama

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32412110-8 Internetska mreža


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

46.153,85 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ministarstvo financija i trezora BiH, Trg BiH 3 i Maršala Tita 9a, Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

27.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 31.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Ministarstvo financija i trezora BiH, Trg BiH 1, Sarajevo, ured 1720


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Jelena Šekara
Adresa Trg BiH 1- Protokol 1514
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 703-108
Faks (033) 703-146
Elektronička pošta jsekara@mft.gov.ba
Internet adresa www.mft.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Jelena Šekara
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 703-108
Faks (033) 703-146
Elektronička pošta jsekara@mft.gov.ba
Internet adresa www.mft.gov.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
730-7-2-28-3-17/17
PODIJELI: