(aukcija) Nabavka usluga zamjene smole na laboratorijskim aparatima Nirosta i Olympus

Datum objave: 07.08.2019. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.08.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

29-7-2-61-3-73/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200174570004
Kontakt osoba Armin Hodžić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga zamjene smole na laboratorijskim aparatima Nirosta i Olympus


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga zamjene smole na laboratorijskim aparatima Nirosta i Olympus

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50421000-2 Usluge popravaka i održavanja medicinske opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.8.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.8.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.8.2019. 12:00:00
Adresa i mjesto Vrazova 11, Sala za sastanke IV sprat


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Armin Hodžić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Armin Hodžić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zamjene smole na laboratorijskim aparatima Nirosta

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zamjene smole na laboratorijskim aparatima Nirosta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50421000-2 Usluge popravaka i održavanja medicinske opreme


III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Usluga će se izvršiti na lokalitetu ugovornog organa


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zamjene smole na laboratorijskim aparatima Olympus

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zamjene smole na laboratorijskim aparatima Olympus

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50421000-2 Usluge popravaka i održavanja medicinske opreme


III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Usluga će se izvršiti na lokalitetima ugovornog organa

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
29-7-2-61-3-73/19
PODIJELI: