(aukcija) Nabavka usluga zaštitarske agencije za obezbjeđenje kruga bivše Tvornice kotrljajućih ležajeva

Datum objave: 12.03.2021. 09:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

685-1-2-25-3-15/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O.
IDB/JIB 4236108330005
Kontakt osoba/Služba za kontakt ZAHIROVIĆ ADEM
Adresa Humac bb
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 252-495
Faks (030) 252-495
Elektronska pošta rudnik.gracanica@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost


Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE ZAŠTITARSKE AGENCIJE ZA OBEZBJEĐENJE KRUGA BIVŠE TVORNICE „ KOTRLJAJUĆIH LEŽAJA“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

USLUGE ZAŠTITARSKE AGENCIJE ZA OBEZBJEĐENJE KRUGA BIVŠE TVORNICE „ KOTRLJAJUĆIH LEŽAJA“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DETALJNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DETALJNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

DETALJNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DETALJNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DETALJNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DETALJNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DETALJNE INFORMACIJE I ZAHTJEVI DATI U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

6.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.04.2021. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Rudnik uglja "Gračanica"d.o.o. Gornji Vakuf- uskolje, Humac bb - sala kolegija
Datum i vrijeme 16.04.2021. 10:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki, Zainteresirani kandidati/ponuđači mogu istu preuzeti sa
portala javnih nabavki.Zainteresirani kandidati/ponuđači mogu u pisanoj formi tražiti od ugovornog organa pojašnjenja
tenderske dokumentacije blagovremeno, ali najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili
ponuda.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
685-1-2-25-3-15/21
PODIJELI: