(aukcija) Nabavka voća i povrća

Datum objave: 23.01.2020. 14:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2020.


OBAVIJEST O NABAVI

174-1-1-54-3-2/20ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv USTANOVA "DJEČJI VRTIĆI" MOSTAR
IDB/JIB 4227316700003
Kontakt osoba Ana Bevanda
Adresa Kneza M.V. Humskog b.b.
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 325-152
Faks (036) 325-153
Elektronička pošta dvrtic.mo@hotmail.com
Internet adresa www.vrtici-mostar.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

voće i povrće

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

voće i povrće

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03220000-9 Povrće, voće i orašasti plodovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15760,55

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2020.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

7.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 7.2.2020. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.2.2020. 09:30:00
Adresa i mjesto Kneza M.V.Humskog b.b., Mostar


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Ana Bevanda
Adresa Kneza M.V. Humskog b.b.
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 325-152
Faks (036) 325-153
Elektronička pošta dvrtic.mo@hotmail.com
Internet adresa www.vrtici-mostar.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
174-1-1-54-3-2/20
PODIJELI: