(dopuna plana nabavki za 2017. godinu) Nabavka proizvoda (toaletni papir, ubrusi i tečni sapun) za ličnu njegu, proizvoda za čišćenje i poliranje i tečnog naftnog gasa

Datum objave: 21.06.2017. 08:33 / Izvor: Akta.ba, 20.06.2017.

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVКI 2017

 

Objavljeno: 20. jun. 2017

Broj: 01-02-178-5/17

 

Datum: 19.6.2017. godine

 

Na osnovu člana 17.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 60. Statuta opštine Šipovo („Službeni glasnik Opštine Šipovo“, broj: 8/14), a u skladu sa Budžetom opštine Šipovo za 2017. godinu („Službeni glasnik Opštine Šipovo“, broj: 10/16 od 30.12.2016. godine), Odlukom o izvršenju budžeta opštine Šipovo za 2017.godinu („Službeni glasnik opštine Šipovo“, broj: 10/16), Načelnik optine donosi

 

DOPUNU PLANA JAVNIH NABAVКI ZA 2017. GODINU

 

 I

U Planu javnih nabavki Opštine Šipovo za 2017. godinu (Službeni glasnik Opštine Šipovo broj 8/17), vrši se donuna u dijelu robe sa stavkom 7., 8., i 9.

 

II

Sastavni dio ove dopune čini Tabela sa izvršenom dopunom plana javnih nabavki.

 

III

Ova dopuna će se objaviti na web stranici opštine Šipovo.

 

NAČELNIК

Milan Кova

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: