(dopuna Plana nabavki za 2017. godinu) Nabavka usluga sanacije sistema grijanja i hlađenja u zgradi Regulatorne agencije za komunikacije u ulici Mehmeda Spahe 1

Datum objave: 04.07.2017. 09:12 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2017.

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

 

Regulatorna agencija za komunikacije BiH Mehmeda Spahe br. 1, Sarajevo

 

U planu javnih nabavki za 2017 godinu, (koji je objavljen ja web stranici Regulatorne agencije za komunikacije www.rak.ba) poslije rednog broja 48. dodaje se redni broj 49. koji glasi:

 

R.br.

Predmet nabavke

CPV kod

Konto

Vrsta postupka

Procijenjena vrijednost sa PDV-om

Period trajanja Ugovora

Okvirni rok za

pokretanje postupka

Napomena

49.

Sanacija sistema grijanja i hlađenja u zgradi Regulatorne agencije za komunikacije u ulici Mehmeda Spahe 1

45331000-6

6137

Konkurentski postupak

30.000,00

Budžetska 2017

Juli 2017.

Nabavka se naknadno uvrštava

 

 

Napomena : U planu javnih nabavki za 2017. godinu objavljenom na web stranici Agencije, vrši se dopuna i izmjena istog.Iza rednog broja 48 dodaje se redni broj 49 – rekonstrukcija sistem grijanaj i hlađenja u zgradi RAK-a u ulici Mehmeda Spahe 1.

 

Sarajevo 17.5.2017

Broj 04-16-6-27493-3/16

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: