(dopuna privremenog plana nabavki za 2019. godinu) Nabavka zimskih auto guma za službeno vozilo Škoda Fabia

Datum objave: 25.12.2019. 12:46 / Izvor: Akta.ba, 19.12.2019.

Broj: 06-16-3-267-3/19

Sarajevo, 19.12. 2019. Godine

 

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik'4 broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH broj: 06-02-2-435/14, direktor donosi

 

DOPUNA PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ZA 2019. GODINU

 

Član 1.

U tabeli privremeni Plan javnih nabavki Agencije za unapredenje stranih investicija u BiH -FIPA broj: 06-16-3-267/19 od 23.04.2019. godine, u dijelu ROBE dodaje se redni br. 7. i glasi:

REDNI BROJ

PREDMET NABAVKE

ŠIFRA JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

VRSTA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA

OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR ITNANSIRANJA

NAPOMENE

ROBE

 

7.

Nabavka roba- zimskih auto guma

za službeno vozilo ŠKODA FABIA

34351100-3

400,00

Direktni

Decembar 2019.

Decembar 2019.

IJ skladu sa instrukcijama Ministarstva finansija i trezora Bill i Odlukama o privremcnom finansiranju institucija Bil 1 za 2019. godinu

S obzirom da službeno vozilo ŠKODA FABIA nije prodato iz razloga neusvajanja Budžeta za 2019. godinu, neophodna je nabavka novih zimskih guma, zbog istrošenosti istih.

UKUPNO

 

400,00

 

 

 

 

 

                   

 

Član 2.

Dopuna privremenog Planajavnih nabavki za 2019. godinu stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici FIPA-e.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: