(druga izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2017. godinu) Nabavka usluga izrade i održavanja web stranice s domenom

Datum objave: 23.06.2017. 15:48 / Izvor: Akta.ba, 20.06.2017.

Na temelju članka 55. Zakona o organizaciji uprave u HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K", broj: 9/09), članka 17. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) a sukladno sredstvima planiranim u Proračunu HNŽ/K na pozicijama Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K za 2017. godinu, Ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K, d o n o s i:

 

ODLUKU

O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI HNŽ/K ZA 2017. GODINU

 

Članak 1.

Na osnovu ukazanih potreba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K za 2017. godinu vrši se izmjena i dopuna Plana javnih nabava Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K za 2017. godinu br. 06-01-16-389/17 od 16.02.2017. godine.

 

Članak 2.

Plan javnih nabava se mijenja i briše se stavka pod rednim brojem tri a dodaje se nova stavka kako slijedi;

 

Predmet javne nabave (vrste roba, usluga i radova)

Sifra JRJN

Procijenjen a vrijednost predmeta javne nabave (bez PDV-a)

Vrsta

postupka

javne

nabave -

Ugovor ili

Okvirni

sporazum

Okvirno

vrijeme

pokretanja

postupka

javne

nabave

Iznos

sredstava

planiran za

pokretanje

javne

nabave

(bez PDV-a)

Planirana sredstva u Proračunu HNŽza 2017. godinu (bez PDV-a) Iznos/Konto

 

Nabava

usluga -

„Izrada i

održavanje

web stranice

Ministarstva

zdravstva,

rada i

socijalne

skrbi HNŽ s

domenom"

 

72000000-5

 

2.500,00

KM

 

Izravni sporazum

Lipanj /Srpanj

 

2.500,00

KM

 

 

102.564,00

KM-613900

Ugovorene

i druge

posebne

usluge

 

 

 

Članak 3.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabava Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/Kza 2017. godinu

Svi ostali podaci navedeni u Planu javnih nabava za 2017. godinu ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K i na službenoj web stanici Vlade HNŽ/K.

 

Broj: 06-01-16-389-2/17

Mostar: 20.06.2017.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: