(HR) (izmjena) Izvođenje građevinskih radova na prizemnim meteorološkim postajama_Grupa 2

Datum objave: 09.04.2021. 09:42 / Izvor: Official Journal of the European Union, 09.04.2021.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na meteorološkim postajama

2021/S 069-174492

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 043-106511)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Državni hidrometeorološki zavod
Nacionalni registracijski broj: 74660437164
Poštanska adresa: Ravnice 48
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska

Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
E-pošta: nabava-metmonic@cirus.dhz.hr
Telefon: +385 14565604
Telefaks: +385 14851901
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.meteo.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Građevinski radovi na prizemnim meteorološkim postajama – Grupa 2

Referentni broj: 10-2020-MM-09

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45214640 Građevinski radovi na meteorološkim postajama

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Građevinsko-obrtnički i elektro-instalaterski radovi na modernizaciji postojećih te izgradnji novih meteoroloških postaja i pristupnih puteva, a u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom i troškovnicima za Grupu/Područje 2.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

06/04/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 043-106511

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: VI.3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:

Umjesto: 

Izmjena je napravljena u prilozima dokumentacije o nabavi (Dio VIII. DON-a)

Nabava za G2 procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 18 041 538,30 HRK bez PDV-a se provodi odvojeno u okviru cjelovite nabave 10-2020-MM-09 čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 72 503 213,20 HRK bez PDV-a

Glasi: 

Izmjena roka za dostavu ponuda

Nabava za G2 procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 18 041 538,30 HRK bez PDV-a se provodi odvojeno u okviru cjelovite nabave 10-2020-MM-09 čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 72 503 213,20 HRK bez PDV-a

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 12/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 12/04/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: