(HR) (izmjena) Izvođenje radova izgradnje građevina za uspostavljanje veteranskog centra u Daruvaru

Datum objave: 17.01.2020. 09:12 / Izvor: Official Journal of the European Union, 17.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Radovi na podizanju zgrada

2020/S 012-023172

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 216-528987)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo hrvatskih branitelja
Nacionalni registracijski broj: 95131524528
Poštanska adresa: Trg Nevenke Topalušić 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@branitelji.hr
Telefon: +385 2308833

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.branitelji.gov.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izvođenje radova izgradnje građevina za uspostavljanje Veteranskog centra u Daruvaru

 

Referentni broj: JN-26/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45210000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Izvođenje radova izgradnje građevina za uspostavljanje Veteranskog centra u Daruvaru.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/01/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 216-528987

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 15/01/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 27/01/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 15/01/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 27/01/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: