(HR) (izmjena) Izvođenje radova izgradnje, projektiranja i pokusnog rada na uređaju za kondicioniranje pitke vode-Ravnik II u okviru EU sufinanciranog projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina

Datum objave: 22.01.2020. 10:11 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.01.2020.


Hrvatska-Kutina: Građevinski radovi na uređaju za obradu pitke vode

2020/S 015-032134

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 241-593205)

Pravna osnova:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Školska ulica 4
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Moslavina d.o.o., Komercijala – javna nabava
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691415
Telefaks: +385 44691414

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za kondicioniranje pitke vode - Ravnik II u okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.

Referentni broj: 8/19

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45252126

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izgradnja uređaja za kondicioniranje pitke vode u svemu prema uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (prvo izdanje 1999. u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu (Fidic Žuta knjiga).

Izvođenje ovog ugovora se sastoji od: projektiranja, dobivanja odobrenja i dozvola, izgradnje postrojenja, uključivo dobava i ugradnja opreme, puštanja postrojenja u pogon, obuke osoblja Naručitelja,dokazivanja traženih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te uklanjanja skrivenih nedostataka u razdoblju odgovornosti za nedostatke.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

17/01/2020

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 241-593205

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: VI.3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:

Umjesto:

Glasi:

Izmjene DON-a se odnose na Knjigu 1 (crveno označeno) i Knjigu 4.

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 20/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 04/02/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 20/01/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 04/02/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: