(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji Branimirove ulice u Sesvetama od Zagrebačke ceste do Brestovečke ulice – faza I

Datum objave: 02.03.2021. 09:55 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica

2021/S 042-104192

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 022-051611)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +386 16506578
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izgradnja Branimirove ulice u Sesvetama od Zagrebačke ceste do Brestovečke ulice – faza I

Referentni broj: 3676-2020-EVV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45222000 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Prema namjeni predmetna građevina je prometna i infrastrukturna, obuhvaća izgradnju prometnice, pješačko – biciklističkih staza, autobusnih ugibališta, oborinske odvodnje prometnih površina, javne rasvjete (za cestu i pješačko – biciklističke staze), novih EKI instalacija, kao i zaštitu postojećih instalacija, semaforizaciju raskrižja i prometnu signalizaciju i opremu te krajobrazno uređenje uličnog koridora....

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

25/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 022-051611

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 02/03/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Glasi: 

Datum: 10/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 02/03/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Glasi: 

Datum: 10/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: