(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji dionice Mravince čvor TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 1,2,3

Datum objave: 12.02.2021. 09:11 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2021/S 030-071624

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 184-443337)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722462
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr
Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izgradnja dionice Mravince čvor TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 1,2,3

 

Referentni broj: 1.80-400/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Izgradnja dionice Mravince čvor TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 1,2,3

Sukladno Tehničkim specifikacijama u privitku ove dokumentacije.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 184-443337

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 16/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/02/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 16/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 22/02/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: