(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji dionice Mravince čvor TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 1, 2 i 3

Datum objave: 02.03.2021. 09:57 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.03.2021.

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2021/S 042-104180

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 184-443337)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722462
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr
Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izgradnja dionice Mravince čvor TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 1, 2, 3

Referentni broj: 1.80-400/20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45233000 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Izgradnja dionice Mravince čvor TTTS, duljine 2,5 km sa spojnim cestama faza 1, 2, 3.

Sukladno Tehničkim specifikacijama u privitku ove dokumentacije.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

25/02/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 184-443337

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 01/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi: 

Datum: 08/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 01/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi: 

Datum: 08/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: